Aaar Al Hudhoudi

001 əl-Fatiha00:00:470,81 MB
002 Əl-Bəqərə02:30:53103.69MB
004 Ən-Nisa01:43:3194.86MB
006 Əl-Anaam01:30:1882.77MB
008 Əl-Ənfal00:33:5031.08 MB
009 ət-Tövbə01:01:3456.46MB
010 Yunus00:48:2944.48MB
011 Hud00:51:1847.06 MB
012 Yusuf00:48:4444.72MB
013 Ar-Rad00:21:2319.67 MB
014 İbrahim00:21:2419.68 MB
015 Əl-Hicr00:15:3914.42MB
016 Ən-Nəhl00:48:4044.66 MB
017 Əl-İsra00:39:5436,62 MB
018 Əl-Kəhf00:39:2636.19 MB
019 Məryəm00:25:4923.74MB
020 Ta-Ha00:36:2933.51 MB
021 Əl-Ənbiya00:30:0727.67MB
022 Əl-Həcc00:32:2729.81MB
023 Əl-Muminoon00:28:1225.91 MB
024 An-Noor00:33:2730.72MB
025 Əl-Furqan00:22:2920.68MB
026 Ash-Shuara00:29:4527.34MB
027 Ən-Naml00:37:0133.99 MB
028 Əl-Qəsəs00:38:2235.22 MB
029 Əl-Ankaboot00:27:0124.84MB
030 Ar-Rum00:18:0616.67MB
031 Luqman00:12:0611.18MB
032 Əs-Səcdə00:08:508.18MB
033 Əl-Əhzab00:33:0330.36 MB
034 Saba00:20:2418.78MB
035 Fatir00:20:5119.19 MB
036 Ya-Seen00:18:4617.28MB
037 Əs-Saaffat00:21:4419.99 MB
038 Kədərli00:18:4717.29 MB
039 Az-Zumar00:30:2827.99 MB
040 Ghafir00:32:0929.54MB
041 Fussilat00:21:4520.01 MB
042 Əş-Şura00:23:1121.32 MB
043 Əz-Zuxruf00:24:1122.23 MB
044 Əd-Duxan00:10:229.59MB
045 Əl-Cathiya00:13:0412.07MB
046 Əl-Əhqaf00:18:2616.98MB
047 Məhəmməd00:15:2914.27MB
048 Əl-Fəth00:14:2913.35MB
049 Əl-Hücraat00:10:499,99 MB
050 Qaf00:11:1110.34MB
051 Zərhiyyət00:09:589.22MB
052 At-Tur00:08:528.22MB
053 Ən-Nəcm00:09:228.67 MB
054 Əl-Qəmər00:09:569.20MB
055 Ər-Rəhman00:12:2411.45 MB
056 Əl-Vaqiya00:12:1411.29 MB
057 Əl-Hadid00:14:1813.20MB
058 Əl-Mücadilə00:12:3511.61 MB
059 Əl-Həşr00:13:0112.01 MB
060 Əl-Mumtahina00:10:5310.06 MB
061 As-Saff00:06:095.72MB
062 Əl-Jumua00:04:424.40MB
063 Əl-Munafiqoon00:05:215.00 MB
064 ət-Tağabun00:06:035.64 MB
065 At-Talaq00:07:296.94MB
066 At-Təhrim00:07:276.92MB
067 Əl-Mülk00:08:217.74MB
068 Əl-Qalam00:07:597.41MB
069 Əl-Həqqa00:07:447.17MB
070 Əl-Maarij00:05:545.50MB
071 Nuh00:05:455.36MB
072 Əl-Cin00:07:186.78MB
073 Əl-Müzzammil00:04:594.66MB
074 Əl-Müddəsir00:06:326.08 MB
075 Əl-Qiyama00:04:113.92MB
076 Əl-İnsan00:06:205.89 MB
077 Əl-Mürsələt00:04:484.48MB
078 Ən-Naba00:04:354.29 MB
079 An-Naziat00:04:404.37MB
080 Abasa00:03:493.58MB
081 At-Takwir00:02:402.54MB
082 Əl-Infitar00:02:082.06 MB
083 Əl-Mutaffifin00:04:414.38 MB
084 Əl-İnşiqaq00:02:432.59 MB
085 Əl-Burooj00:02:402.54MB
086 At-Tariq00:01:421.66MB
087 Əl-Əla00:01:491.76MB
088 Əl-Qaşiya00:02:222.26 MB
089 əl-Fəcr00:03:373.41 MB
090 Əl-Balad00:02:041.98MB
091 Əş-Şəms00:01:331.51MB
092 Əl-Lail00:02:031.97MB
093 Əd-Zuha00:01:141,23 MB
094 Əl-İnşirah00:00:440.76MB
095 At-qalay00:00:550.93MB
096 Əl-Ələq00:01:491,75 MB
097 əl-Qədr00:00:510.88MB
098 Əl-Bayyina00:02:222.26 MB
099 Az-Zalzala00:01:011.02MB
100 Əl-Ədiyyət00:01:041.07MB
101 Əl-Qaria00:01:041.07MB
102 At-Takathur00:00:490.84MB
103 Əl-Əsr00:00:270.51MB
104 Əl-Humaza00:00:550.94MB
105 Əl-Fil00:00:390.69MB
106 Quraish00:00:380,67 MB
107 Əl-Maun00:00:450.79MB
108 Əl-Kauther00:00:230,45 MB
109 Əl-Kafiroon00:00:570.97MB
110 Ən-Nəsr00:00:340.61MB
111 Əl-Məsədd00:00:410.72MB
112 Əl-İxlas00:00:220.43MB
113 Əl-Falaq00:00:330.60MB
114 Ən-Nas00:00:440.76MB

Aaar Al Hudhoudi haqqında

Ölkə:

azAzerbaijani
001 əl-Fatiha