Abdel Kawi Abdul Majid

001 əl-Fatiha00:00:510.88MB
003 Aal-E-İmran01:30:2882.92MB
004 Ən-Nisa01:42:1893.76MB
006 Əl-Anaam01:28:3181.14MB
008 Əl-Ənfal00:28:5726.59 MB
009 ət-Tövbə00:56:1251.55MB
010 Yunus00:43:3540.00MB
011 Hud00:47:0343.17MB
012 Yusuf00:40:3037.18MB
013 Ar-Rad00:18:5317.38 MB
014 İbrahim00:19:4818.23 MB
015 Əl-Hicr00:16:3515.27 MB
016 Ən-Nəhl00:42:5539.38 MB
017 Əl-İsra00:36:3333.55 MB
018 Əl-Kəhf00:37:1234.16MB
019 Məryəm00:22:0920.38 MB
020 Ta-Ha00:29:3827.22 MB
021 Əl-Ənbiya00:26:4524.58MB
022 Əl-Həcc00:29:3827.22 MB
023 Əl-Muminoon00:27:2125.13MB
024 An-Noor00:38:2735.30 MB
025 Əl-Furqan00:24:0022.06 MB
026 Ash-Shuara00:39:2136.12 MB
027 Ən-Naml00:32:3329.90 MB
028 Əl-Qəsəs00:41:5838,52 MB
029 Əl-Ankaboot00:31:5629.33 MB
030 Ar-Rum00:22:2020.54MB
031 Luqman00:14:4613.62 MB
032 Əs-Səcdə00:10:5310.05 MB
033 Əl-Əhzab00:42:0738.66 MB
034 Saba00:25:3523.52 MB
035 Fatir00:23:2421.51MB
036 Ya-Seen00:20:2218.74MB
037 Əs-Saaffat0:25:5723.85 MB
038 Kədərli00:18:5917.47MB
039 Az-Zumar00:30:2727.97MB
040 Ghafir00:33:4230.94MB
041 Fussilat00:20:5819.29 MB
042 Əş-Şura00:21:2019.63 MB
043 Əz-Zuxruf00:23:1221.34MB
044 Əd-Duxan00:09:459.02 MB
045 Əl-Cathiya00:12:0811.21MB
046 Əl-Əhqaf00:15:2614.23 MB
047 Məhəmməd00:12:3811.66 MB
048 Əl-Fəth00:12:4211.73MB
049 Əl-Hücraat00:09:549.16MB
050 Qaf0:09:198.63 MB
051 Zərhiyyət00:09:398.94MB
052 At-Tur00:08:257.80 MB
053 Ən-Nəcm00:08:067.51MB
054 Əl-Qəmər00:08:508.19MB
055 Ər-Rəhman00:11:2110.49MB
056 Əl-Vaqiya00:11:5511.01 MB
057 Əl-Hadid00:14:1313.12 MB
058 Əl-Mücadilə00:12:3211.57MB
059 Əl-Həşr00:11:4610.87MB
060 Əl-Mumtahina00:10:089.38MB
062 Əl-Jumua00:04:103.91MB
063 Əl-Munafiqoon00:05:024.71 MB
064 ət-Tağabun00:06:085.71 MB
065 At-Talaq00:07:166.75 MB
066 At-Təhrim00:07:006.51MB
067 Əl-Mülk00:08:207.73 MB
068 Əl-Qalam00:08:007.42MB
069 Əl-Həqqa00:06:195.89 MB
070 Əl-Maarij00:05:184.96MB
071 Nuh00:04:524.55MB
072 Əl-Cin00:05:395.27MB
073 Əl-Müzzammil00:04:214.08MB
074 Əl-Müddəsir00:06:095.73MB
075 Əl-Qiyama00:03:413.47MB
076 Əl-İnsan00:06:546.41 MB
077 Əl-Mürsələt00:05:445.35 MB
078 Ən-Naba00:04:584.64 MB
079 An-Naziat00:04:454.45 MB
080 Abasa00:03:543.67 MB
081 At-Takwir00:02:542.75 MB
082 Əl-Infitar00:02:162.17 MB
083 Əl-Mutaffifin00:05:024.71 MB
084 Əl-İnşiqaq00:02:452.61 MB
085 Əl-Burooj00:03:103.00 MB
086 At-Tariq00:01:511,79 MB
087 Əl-Əla00:01:471,73 MB
088 Əl-Qaşiya00:02:212.25 MB
089 əl-Fəcr00:03:593.75 MB
090 Əl-Balad00:02:102.09MB
091 Əş-Şəms00:01:361.56MB
092 Əl-Lail00:02:052.01MB
093 Əd-Zuha00:01:111.18MB
094 Əl-İnşirah00:00:440.76MB
095 At-qalay00:00:591.00MB
096 Əl-Ələq00:01:441,68 MB
097 əl-Qədr00:00:480,83 MB
098 Əl-Bayyina00:02:312.40MB
099 Az-Zalzala00:01:001.01MB
100 Əl-Ədiyyət00:01:071.12MB
101 Əl-Qaria00:01:031.05MB
102 At-Takathur00:00:530.91MB
103 Əl-Əsr00:00:250.48MB
104 Əl-Humaza00:00:540.92MB
105 Əl-Fil00:00:460,81 MB
106 Quraish00:00:390.70MB
107 Əl-Maun00:00:500,85 MB
108 Əl-Kauther00:00:210.41MB
109 Əl-Kafiroon00:00:470,82 MB
110 Ən-Nəsr00:00:330.60MB
111 Əl-Məsədd00:00:390.70MB
112 Əl-İxlas00:00:220.43MB
113 Əl-Falaq00:00:330.59MB
114 Ən-Nas00:00:500,86 MB
109 Əl-Kafiroon00:00:470,82 MB
110 Ən-Nəsr00:00:330.60MB
111 Əl-Məsədd00:00:390.70MB
112 Əl-İxlas00:00:220.43MB
113 Əl-Falaq00:00:330.59MB
114 Ən-Nas00:00:500,86 MB

About Abdel Kawi Abdul Majid

Ölkə:

azAzerbaijani
001 əl-Fatiha