Abdul Azeez Ar Rawdhaan

081 At-Takwir00:01:471.00MB
082 Əl-Infitar00:01:210,81 MB
083 Əl-Mutaffifin00:03:021.58MB
084 Əl-İnşiqaq00:01:471.00MB
085 Əl-Burooj00:01:471.00MB
086 At-Tariq00:01:030,67 MB
087 Əl-Əla00:01:090.71MB
088 Əl-Qaşiya00:01:320,89 MB
089 əl-Fəcr00:02:181,24 MB
090 Əl-Balad00:01:170.78MB
091 Əş-Şəms00:00:580.64MB
092 Əl-Lail00:01:130,75 MB
093 Əd-Zuha00:00:420.59MB
094 Əl-İnşirah00:00:290.41MB
095 At-qalay00:00:380.48MB
096 Əl-Ələq00:01:030,67 MB
097 əl-Qədr00:00:330.44MB
098 Əl-Bayyina00:01:260.84MB
099 Az-Zalzala00:00:380.48MB
100 Əl-Ədiyyət00:00:420.51MB
101 Əl-Qaria00:00:380.48MB
102 At-Takathur00:00:330.44MB
103 Əl-Əsr00:00:190,33 MB
104 Əl-Humaza00:00:330.44MB
105 Əl-Fil00:00:270.40MB
106 Quraish00:00:250.38MB
107 Əl-Maun00:00:310.43MB
108 Əl-Kauther00:00:170.32MB
109 Əl-Kafiroon00:00:310.43MB
110 Ən-Nəsr00:00:230.36MB
111 Əl-Məsədd00:00:250.38MB
113 Əl-Falaq00:00:230.36MB
114 Ən-Nas00:00:270.40MB
082 Əl-Infitar00:01:471.00MB
083 Əl-Mutaffifin00:03:021.58MB
084 Əl-İnşiqaq00:01:471.00MB
085 Əl-Burooj00:01:471.00MB
086 At-Tariq00:01:030,67 MB
087 Əl-Əla00:01:090.71MB
088 Əl-Qaşiya00:01:320,89 MB
089 əl-Fəcr00:02:181,24 MB
090 Əl-Balad00:01:170.78MB
091 Əş-Şəms00:00:580.64MB
092 Əl-Lail00:01:130,75 MB
093 Əd-Zuha00:00:420.59MB
094 Əl-İnşirah00:00:290.41MB
095 At-qalay00:00:380.48MB
096 Əl-Ələq00:01:030,67 MB
097 əl-Qədr00:00:330.44MB
098 Əl-Bayyina00:01:260.84MB
099 Az-Zalzala0:00:380.48MB
100 Əl-Ədiyyət00:00:420.51MB
101 Əl-Qaria00:00:380.48MB
102 At-Takathur00:00:330.44MB
104 Əl-Humaza00:00:330.44MB
105 Əl-Fil00:00:270.40MB
106 Quraish00:00:250.38MB
107 Əl-Maun00:00:310.43MB
108 Əl-Kauther00:00:170.32MB
109 Əl-Kafiroon00:00:310.43MB
110 Ən-Nəsr00:00:230.36MB
111 Əl-Məsədd00:00:250.38MB
113 Əl-Falaq00:00:230.36MB
114 Ən-Nas00:00:270.40MB

Abdul Azeez Ar Rawdhaan haqqında

Ölkə:

azAzerbaijani
081 At-Takwir