Abdul Aziz Abdullah Al Hamri

001 əl-Fatiha00:01:193.11 MB
002 Əl-Bəqərə02:18:27316.99MB
003 Aal-E-İmran01:18:03178.72MB
004 Ən-Nisa01:28:00201.51MB
005 Əl-Ma-idah01:09:08158.34MB
007 Əl-Əraf01:14:23170.33 MB
008 Əl-Ənfal00:27:2562.86MB
009 ət-Tövbə00:58:14133.38MB
010 Yunus00:41:0394.05MB
011 Hud00:41:3495.25MB
012 Yusuf00:36:5884.70MB
013 Ar-Rad00:18:5843.53MB
014 İbrahim00:19:1844.26MB
015 Əl-Hicr00:15:1635.05 MB
016 Ən-Nəhl0:41:0394.05MB
017 Əl-İsra00:34:4179.49MB
018 Əl-Kəhf00:32:3174.51MB
019 Məryəm00:21:4049.70MB
020 Ta-Ha00:28:2265.03 MB
021 Əl-Ənbiya00:26:3961.08 MB
022 Əl-Həcc00:30:2169,56 MB
023 Əl-Muminoon00:24:3556.37MB
024 An-Noor00:29:5668.61MB
025 Əl-Furqan00:18:5043.21MB
026 Ash-Shuara00:28:2465.11MB
027 Ən-Naml00:23:3053.88MB
028 Əl-Qəsəs00:26:4361.24MB
029 Əl-Ankaboot00:22:1250.91MB
030 Ar-Rum00:16:4238.32 MB
031 Luqman00:10:4024.50 MB
032 Əs-Səcdə00:06:5115.76MB
033 Əl-Əhzab00:27:1362.37MB
034 Saba00:16:5338.75MB
035 Fatir00:17:0439.15MB
036 Ya-Seen00:15:0534.61MB
037 Əs-Saaffat00:19:3044.75MB
038 Kədərli00:15:1835.13MB
039 Az-Zumar00:23:4054.28MB
040 Ghafir00:23:3454.03MB
041 Fussilat00:15:5236.41MB
042 Əş-Şura00:16:0036.73MB
043 Əz-Zuxruf00:18:5543.39MB
044 Əd-Duxan00:08:4620.17MB
045 Əl-Cathiya00:10:1423,53 MB
046 Əl-Əhqaf00:12:5529.64MB
047 Məhəmməd00:10:4324.64MB
048 Əl-Fəth00:10:5425.05 MB
049 Əl-Hücraat00:07:0016.12 MB
050 Qaf00:07:1016.49MB
051 Zərhiyyət00:07:1316.60 MB
052 At-Tur00:06:5315.86 MB
053 Ən-Nəcm00:07:0116.17MB
054 Əl-Qəmər00:07:0916.47MB
055 Ər-Rəhman00:09:4322.32 MB
056 Əl-Vaqiya00:09:1021.09 MB
057 Əl-Hadid00:10:1823.66 MB
058 Əl-Mücadilə00:08:3719.82 MB
059 Əl-Həşr00:10:3324.25MB
060 Əl-Mumtahina00:08:5320.45 MB
061 As-Saff00:05:2712.59 MB
062 Əl-Jumua00:04:3110.44MB
063 Əl-Munafiqoon00:04:5711.44MB
064 ət-Tağabun00:06:0113.87MB
066 At-Təhrim00:06:5315.86 MB
067 Əl-Mülk00:08:3019.56 MB
068 Əl-Qalam0:09:4922.55 MB
069 Əl-Həqqa00:07:3517.46 MB
070 Əl-Maarij00:06:2514.77MB
071 Nuh00:05:4713.35MB
072 Əl-Cin0:06:1814,53 MB
073 Əl-Müzzammil00:04:4611.02 MB
074 Əl-Müddəsir00:06:1814,53 MB
075 Əl-Qiyama0:04:059.46MB
076 Əl-İnsan00:06:0013.83 MB
077 Əl-Mürsələt00:05:3212.77MB
078 Ən-Naba00:04:4811.09 MB
079 An-Naziat00:04:4210.84 MB
080 Abasa00:03:518.91MB
081 At-Takwir00:02:506.59MB
082 Əl-Infitar00:02:185.35 MB
083 Əl-Mutaffifin00:04:4510.97MB
084 Əl-İnşiqaq00:02:366.06 MB
085 Əl-Burooj00:02:526.64 MB
086 At-Tariq00:01:454.09MB
087 Əl-Əla00:01:534.43MB
088 Əl-Qaşiya00:02:295.78MB
089 əl-Fəcr00:03:418.52MB
090 Əl-Balad00:02:064.91MB
091 Əş-Şəms00:01:383.82 MB
092 Əl-Lail00:02:095.02 MB
093 Əd-Zuha00:01:142.91MB
094 Əl-İnşirah00:00:491.96MB
095 At-qalay00:01:052.59 MB
096 Əl-Ələq00:01:504.28 MB
097 əl-Qədr00:00:481,93 MB
099 Az-Zalzala00:01:052.56 MB
101 Əl-Qaria00:01:102.75 MB
102 At-Takathur00:01:042.53 MB
103 Əl-Əsr00:00:321,31 MB
104 Əl-Humaza00:01:012.42MB
105 Əl-Fil00:00:491.97MB
106 Quraish00:00:401,63 MB
107 Əl-Maun00:00:572.29 MB
108 Əl-Kauther00:00:271.12MB
109 Əl-Kafiroon00:00:471.89 MB
110 Ən-Nəsr00:00:391.60MB
111 Əl-Məsədd00:00:411.66MB
112 Əl-İxlas00:00:281,15 MB
113 Əl-Falaq00:00:381.55 MB
114 Ən-Nas00:00:542.14 MB

Abdul Aziz Abdullah Al Hamri haqqında

Ölkə:

azAzerbaijani
001 əl-Fatiha