Ənəs Almiman

001 əl-Fatiha00:00:440.77MB
002 Əl-Bəqərə01:52:13102.83MB
005 Əl-Ma-idah00:50:4946.62MB
012 Yusuf00:33:1630.55 MB
013 Ar-Rad00:14:5413.74MB
015 Əl-Hicr00:12:2111.41MB
017 Əl-İsra00:30:2227.89 MB
018 Əl-Kəhf00:28:4026.34MB
019 Məryəm00:17:3316.17MB
020 Ta-Ha00:22:5821.12 MB
022 Əl-Həcc00:22:1920.53 MB
025 Əl-Furqan00:15:5214.62MB
026 Ash-Shuara00:24:3422.58MB
029 Əl-Ankaboot00:19:1317.69 MB
030 Ar-Rum00:15:5414.66 MB
031 Luqman00:10:039.30 MB
032 Əs-Səcdə00:08:067.51MB
035 Fatir00:15:1214.02 MB
037 Əs-Saaffat00:18:1616.82MB
038 Kədərli00:14:5013.67MB
039 Az-Zumar00:21:5320.13MB
041 Fussilat00:16:3215.23 MB
044 Əd-Duxan00:07:407.12 MB
046 Əl-Əhqaf00:13:0212.02 MB
047 Məhəmməd00:10:459,93 MB
048 Əl-Fəth00:10:459.94MB
049 Əl-Hücraat00:07:316.98MB
050 Qaf00:08:247.78MB
051 Zərhiyyət00:07:507.27MB
052 At-Tur00:06:436.25MB
053 Ən-Nəcm00:06:526.39 MB
054 Əl-Qəmər00:07:266.91MB
056 Əl-Vaqiya00:10:459.94MB
057 Əl-Hadid00:11:4210.81 MB
058 Əl-Mücadilə00:09:108.49 MB
059 Əl-Həşr00:09:328.83 MB
060 Əl-Mumtahina00:07:266.90 MB
061 As-Saff00:04:304.22 MB
062 Əl-Jumua00:03:443.52MB
063 Əl-Munafiqoon00:04:113.93 MB
064 ət-Tağabun00:04:494.50MB
065 At-Talaq00:05:365.23 MB
066 At-Təhrim00:05:194.96MB
067 Əl-Mülk00:06:205.90 MB
068 Əl-Qalam00:06:466.30 MB
069 Əl-Həqqa00:06:065.68 MB
070 Əl-Maarij00:05:094.81MB
071 Nuh00:04:394.35 MB
072 Əl-Cin00:05:265.07MB
073 Əl-Müzzammil00:04:244.12 MB
074 Əl-Müddəsir00:05:435.33 MB
075 Əl-Qiyama00:03:353.38 MB
076 Əl-İnsan00:05:485.41MB
077 Əl-Mürsələt00:04:334.26 MB
078 Ən-Naba00:04:063.84 MB
079 An-Naziat00:03:543.67 MB
080 Abasa00:03:163.09MB
081 At-Takwir00:02:232.28 MB
082 Əl-Infitar00:02:001,93 MB
083 Əl-Mutaffifin00:04:143.97MB
084 Əl-İnşiqaq00:02:332.43 MB
085 Əl-Burooj00:02:502.69 MB
086 At-Tariq00:01:341.52MB
087 Əl-Əla00:01:391.61MB
088 Əl-Qaşiya00:02:182.21 MB
089 əl-Fəcr00:03:333.34MB
090 Əl-Balad00:01:451.71MB
091 Əş-Şəms00:01:161.26MB
092 Əl-Lail00:01:441,68 MB
093 Əd-Zuha00:01:031.05MB
094 Əl-İnşirah00:00:410,73 MB
095 At-qalay00:01:021.04MB
096 Əl-Ələq00:01:331.51MB
097 əl-Qədr00:00:470,81 MB
098 Əl-Bayyina00:02:041,99 MB
099 Az-Zalzala00:00:580.98MB
100 Əl-Ədiyyət00:01:061.10MB
101 Əl-Qaria00:01:061.11MB
102 At-Takathur00:00:560,95 MB
103 Əl-Əsr00:00:280,52 MB
104 Əl-Humaza00:01:021.04MB
105 Əl-Fil00:00:450.78MB
106 Quraish00:00:400.70MB
107 Əl-Maun00:00:540.92MB
108 Əl-Kauther00:00:260.49MB
109 Əl-Kafiroon00:00:530.91MB
110 Ən-Nəsr00:00:330.60MB
111 Əl-Məsədd00:00:440.76MB
112 Əl-İxlas00:00:240.46MB
113 Əl-Falaq00:00:350.63MB
114 Ən-Nas00:00:480,83 MB

Ənəs Almiman haqqında

Ölkə:

azAzerbaijani
001 əl-Fatiha