Bədr Əl Əli

001 əl-Fatiha00:00:461.76MB
002 Əl-Bəqərə02:11:14300.47MB
003 Aal-E-İmran01:16:26175.04 MB
004 Ən-Nisa01:16:37175.44MB
005 Əl-Ma-idah00:57:13131.04MB
006 Əl-Anaam01:03:44145.98MB
007 Əl-Əraf01:08:12156.19MB
008 Əl-Ənfal00:25:4358.96 MB
009 ət-Tövbə00:50:48116.37MB
010 Yunus00:39:2490.29MB
011 Hud00:25:5159.27MB
012 Yusuf00:38:5689.22MB
013 Ar-Rad00:18:4943.18MB
014 İbrahim00:18:5343.32MB
015 Əl-Hicr00:14:5534,25 MB
016 Ən-Nəhl0:39:2590.33 MB
017 Əl-İsra00:32:1774.00MB
018 Əl-Kəhf00:32:3274.57MB
019 Məryəm00:20:2946.98MB
020 Ta-Ha00:27:1662,52 MB
021 Əl-Ənbiya00:20:5748.05 MB
022 Əl-Həcc00:27:2262.73MB
023 Əl-Muminoon00:23:1553.31MB
024 An-Noor00:29:1567.05MB
025 Əl-Furqan00:18:3642.67MB
026 Ash-Shuara00:27:2762.91MB
027 Ən-Naml00:24:5857.25MB
028 Əl-Qəsəs00:30:3970.23 MB
029 Əl-Ankaboot00:21:2649.14MB
030 Ar-Rum00:18:1141.73MB
031 Luqman00:11:1925.99 MB
032 Əs-Səcdə00:08:2919.53 MB
033 Əl-Əhzab00:27:5664.03MB
034 Saba00:18:2642.29 MB
035 Fatir00:16:5138.67MB
036 Ya-Seen00:15:3135.61MB
037 Əs-Saaffat00:21:1648.76MB
038 Kədərli00:16:5838.92 MB
039 Az-Zumar00:25:3658,69 MB
040 Ghafir00:26:1160.04MB
041 Fussilat00:18:0041.30 MB
042 Əş-Şura00:18:2742.32MB
043 Əz-Zuxruf0:19:0943.91MB
044 Əd-Duxan00:07:5918.35 MB
045 Əl-Cathiya00:10:5325.02 MB
046 Əl-Əhqaf00:13:5231.82 MB
047 Məhəmməd00:11:3126.44MB
048 Əl-Fəth00:11:5727.45 MB
049 Əl-Hücraat00:08:0818.72 MB
050 Qaf00:08:2419.34 MB
051 Zərhiyyət00:08:0918.76MB
052 At-Tur00:07:1916.84MB
053 Ən-Nəcm00:07:3517.45 MB
054 Əl-Qəmər00:07:3417.42 MB
055 Ər-Rəhman00:09:5122.63 MB
056 Əl-Vaqiya00:09:5622.82 MB
057 Əl-Hadid00:12:2228.39 MB
058 Əl-Mücadilə00:10:1223.44MB
059 Əl-Həşr00:10:1223.45 MB
060 Əl-Mumtahina00:07:5218.09 MB
061 As-Saff00:04:4110.82 MB
062 Əl-Jumua00:03:559.07MB
063 Əl-Munafiqoon00:04:119,66 MB
064 ət-Tağabun00:05:1512.10 MB
065 At-Talaq00:06:1314.32MB
066 At-Təhrim00:06:0213.90 MB
067 Əl-Mülk00:06:5615.98MB
068 Əl-Qalam00:06:5916.08 MB
069 Əl-Həqqa00:06:1114.25MB
070 Əl-Maarij00:04:5511.36MB
071 Nuh00:04:5911.50MB
072 Əl-Cin00:06:0113.88MB
073 Əl-Müzzammil00:04:4110.80MB
074 Əl-Müddəsir00:05:3812.98MB
075 Əl-Qiyama00:03:498.81 MB
076 Əl-İnsan00:05:4213.15MB
077 Əl-Mürsələt00:04:5311.25MB
078 Ən-Naba00:04:3710.68 MB
079 An-Naziat00:04:139,75 MB
080 Abasa00:03:267.96MB
081 At-Takwir00:02:275.72MB
082 Əl-Infitar00:01:584.62MB
083 Əl-Mutaffifin00:04:2410.18MB
084 Əl-İnşiqaq00:02:255.62MB
085 Əl-Burooj00:02:406.19 MB
086 At-Tariq00:01:293.48MB
087 Əl-Əla00:01:403.90 MB
088 Əl-Qaşiya00:02:084.97MB
089 əl-Fəcr00:03:087.26MB
090 Əl-Balad00:01:413.95 MB
091 Əş-Şəms00:01:223.24 MB
092 Əl-Lail00:01:423.98MB
093 Əd-Zuha00:01:002.39 MB
094 Əl-İnşirah00:00:381.55 MB
095 At-qalay00:00:502.02 MB
096 Əl-Ələq00:01:293.51MB
097 əl-Qədr00:00:381.55 MB
098 Əl-Bayyina00:01:594.63 MB
099 Az-Zalzala00:00:522.09MB
100 Əl-Ədiyyət00:00:582.32MB
101 Əl-Qaria00:00:522.07MB
102 At-Takathur00:00:461,85 MB
103 Əl-Əsr00:00:230,99 MB
104 Əl-Humaza00:00:461,85 MB
105 Əl-Fil00:00:371.52MB
106 Quraish00:00:311.28MB
107 Əl-Maun00:00:391.60MB
108 Əl-Kauther00:00:190,82 MB
109 Əl-Kafiroon00:00:341.39 MB
110 Ən-Nəsr00:00:301,24 MB
111 Əl-Məsədd00:00:301.26MB
112 Əl-İxlas00:00:180.76MB
113 Əl-Falaq00:00:291.22MB
114 Ən-Nas00:00:381.54MB

Badr Al Ali haqqında

Ölkə:

azAzerbaijani
001 əl-Fatiha