Darwish Faraj Darwish Al Attar

001 əl-Fatiha00:00:420.74MB
002 Əl-Bəqərə02:06:24115.82MB
003 Aal-E-İmran01:15:2969.20MB
004 Ən-Nisa01:15:3269.25MB
005 Əl-Ma-idah01:02:2157.18MB
006 Əl-Anaam01:02:4257.50MB
007 Əl-Əraf01:07:0061.44MB
008 Əl-Ənfal00:27:4925.56MB
009 ət-Tövbə00:50:1846.14MB
010 Yunus00:36:5333.86 MB
011 Hud00:37:4634.67MB
012 Yusuf00:37:2334.32MB
013 Ar-Rad00:18:0916.72MB
014 İbrahim00:17:3916.26MB
015 Əl-Hicr00:14:3113.38MB
017 Əl-İsra00:32:3829.97 MB
016 Ən-Nəhl00:37:1034.12 MB
018 Əl-Kəhf00:32:5030.15MB
019 Məryəm00:23:0421.21 MB
020 Ta-Ha00:29:4527.33 MB
021 Əl-Ənbiya00:24:4422.73 MB
023 Əl-Muminoon00:23:3621.69MB
022 Əl-Həcc00:27:4625.52 MB
024 An-Noor00:28:4626.44MB
025 Əl-Furqan00:18:0316.61 MB
026 Ash-Shuara00:28:2526.11 MB
027 Ən-Naml00:24:3222.56 MB
028 Əl-Qəsəs00:28:1325.93MB
029 Əl-Ankaboot00:19:4518.17MB
030 Ar-Rum00:17:1215.84MB
031 Luqman00:10:239,61 MB
032 Əs-Səcdə00:07:216.83 MB
033 Əl-Əhzab00:26:3624.45 MB
034 Saba00:17:3716.22 MB
035 Fatir00:16:1414.95 MB
036 Ya-Seen00:15:3714.39 MB
037 Əs-Saaffat00:20:4819.14MB
038 Kədərli00:16:4915.49 MB
039 Az-Zumar00:24:4122.69 MB
040 Ghafir00:26:4024.51MB
041 Fussilat00:17:1915.94MB
042 Əş-Şura00:18:5217.37 MB
043 Əz-Zuxruf00:19:3017.95 MB
045 Əl-Cathiya00:10:209.56MB
044 Əd-Duxan00:08:377.99 MB
046 Əl-Əhqaf00:13:3412.52MB
047 Məhəmməd00:11:3710.73MB
048 Əl-Fəth00:12:3211.56MB
049 Əl-Hücraat00:07:527.30 MB
050 Qaf00:08:247.79 MB
051 Zərhiyyət00:08:217.74MB
052 At-Tur00:07:266.89 MB
053 Ən-Nəcm00:07:567.35MB
054 Əl-Qəmər00:07:597.40 MB
055 Ər-Rəhman00:10:179.51MB
056 Əl-Vaqiya00:10:309.70MB
057 Əl-Hadid00:13:1412.21MB
058 Əl-Mücadilə00:10:249.63 MB
059 Əl-Həşr00:10:099.39 MB
060 Əl-Mumtahina00:08:217.75 MB
061 As-Saff00:04:284.19 MB
062 Əl-Jumua00:03:483.57MB
063 Əl-Munafiqoon00:03:583.73 MB
064 ət-Tağabun00:05:174.93 MB
065 At-Talaq00:06:215.91MB
066 At-Təhrim00:05:545.50MB
067 Əl-Mülk00:07:116.67 MB
068 Əl-Qalam00:07:046.57MB
069 Əl-Həqqa00:06:235.94MB
070 Əl-Maarij00:05:275.09 MB
071 Nuh00:04:594.66MB
072 Əl-Cin00:05:595.58MB
073 Əl-Müzzammil00:04:254.14 MB
074 Əl-Müddəsir00:05:535.48MB
075 Əl-Qiyama00:03:463.55MB
076 Əl-İnsan00:05:585.57MB
077 Əl-Mürsələt00:04:594.66MB
078 Ən-Naba00:04:534.56MB
079 An-Naziat00:05:054.75 MB
080 Abasa00:04:174.02MB
081 At-Takwir00:02:532.73MB
082 Əl-Infitar00:02:021,95 MB
083 Əl-Mutaffifin00:04:143.98MB
084 Əl-İnşiqaq00:02:382.50 MB
085 Əl-Burooj00:02:352.47MB
086 At-Tariq00:01:381.60MB
087 Əl-Əla00:01:461.71MB
088 Əl-Qaşiya00:02:152.16 MB
089 əl-Fəcr00:03:173.11 MB
090 Əl-Balad00:01:521.80MB
091 Əş-Şəms00:01:291,45 MB
092 Əl-Lail00:01:541.84MB
093 Əd-Zuha00:01:061.11MB
094 Əl-İnşirah00:00:430.76MB
095 At-qalay00:00:540.93MB
096 Əl-Ələq00:01:421,65 MB
097 əl-Qədr00:00:440.77MB
098 Əl-Bayyina00:02:031.97MB
099 Az-Zalzala00:00:570.97MB
100 Əl-Ədiyyət00:01:031.06MB
101 Əl-Qaria00:00:590,99 MB
102 At-Takathur00:00:490.84MB
103 Əl-Əsr00:00:260,50 MB
104 Əl-Humaza00:00:520,89 MB
105 Əl-Fil00:00:400.70MB
106 Quraish00:00:360,65 MB
107 Əl-Maun00:00:470,82 MB
108 Əl-Kauther00:00:230,45 MB
109 Əl-Kafiroon00:00:400.71MB
110 Ən-Nəsr00:00:340.61MB
111 Əl-Məsədd00:00:370.66MB
112 Əl-İxlas00:00:250.48MB
113 Əl-Falaq00:00:340.87MB
114 Ən-Nas00:00:360,65 MB

Darwish Faraj Darwish Al Attar haqqında

Ölkə:

azAzerbaijani
001 əl-Fatiha