Ezzat Sabri

001 əl-Fatiha00:00:430,75 MB
002 Əl-Bəqərə02:09:18118.47MB
003 Aal-E-İmran01:17:0370.63 MB
004 Ən-Nisa01:20:5874.23MB
005 Əl-Ma-idah01:04:0958.83MB
006 Əl-Anaam01:10:2164.50MB
007 Əl-Əraf01:21:3374.76MB
008 Əl-Ənfal00:30:3328.07MB
009 ət-Tövbə00:59:1154.29MB
010 Yunus00:43:0639.56 MB
011 Hud00:48:3744.61MB
012 Yusuf00:46:0442.27MB
013 Ar-Rad00:22:0820.36MB
014 İbrahim00:23:1921.45 MB
015 Əl-Hicr00:18:3417.10 MB
016 Ən-Nəhl00:49:1745.22MB
017 Əl-İsra00:40:0636.81MB
018 Əl-Kəhf00:39:2836.22 MB
020 Ta-Ha00:33:0530.38MB
019 Məryəm00:23:2621.54MB
021 Əl-Ənbiya00:31:0228.50 MB
022 Əl-Həcc00:32:4030.01 MB
023 Əl-Muminoon00:26:5924.81MB
024 An-Noor00:33:3730.87MB
025 Əl-Furqan00:21:2719.73 MB
026 Ash-Shuara00:35:1832.41MB
027 Ən-Naml00:30:3928.15MB
028 Əl-Qəsəs00:34:3531.77MB
029 Əl-Ankaboot00:24:0722.18MB
030 Ar-Rum00:21:0819.44MB
031 Luqman00:13:1612.24MB
032 Əs-Səcdə00:09:529.13MB
033 Əl-Əhzab00:32:5430.21 MB
035 Fatir00:19:5118.27MB
034 Saba00:22:2120.56 MB
036 Ya-Seen00:18:3317.07MB
037 Əs-Saaffat00:22:3820.82 MB
038 Kədərli00:18:4517.26 MB
039 Az-Zumar00:30:1427.78MB
040 Ghafir00:32:0429.46 MB
041 Fussilat00:21:1019.48MB
042 Əş-Şura00:22:0720.35 MB
043 Əz-Zuxruf00:22:5321.05 MB
044 Əd-Duxan00:10:199.54MB
045 Əl-Cathiya00:12:5911.98MB
046 Əl-Əhqaf00:16:2415.12 MB
047 Məhəmməd00:13:5312.81MB
048 Əl-Fəth00:14:1913.21 MB
050 Qaf00:09:308.79 MB
049 Əl-Hücraat00:09:459.03 MB
051 Zərhiyyət00:09:469.03 MB
052 At-Tur00:08:277.84 MB
053 Ən-Nəcm00:09:028.37MB
054 Əl-Qəmər00:09:088.46 MB
055 Ər-Rəhman00:12:1811.36MB
056 Əl-Vaqiya00:12:3311.59 MB
057 Əl-Hadid00:15:0613.92 MB
058 Əl-Mücadilə00:12:1211.26MB
060 Əl-Mumtahina00:09:479.05MB
059 Əl-Həşr00:12:4311.74MB
061 As-Saff00:05:465.38 MB
062 Əl-Jumua00:04:324.25 MB
063 Əl-Munafiqoon00:04:524.55MB
064 ət-Tağabun00:06:185.87MB
065 At-Talaq00:07:357.04 MB
066 At-Təhrim00:07:276.91MB
067 Əl-Mülk00:08:257.80 MB
068 Əl-Qalam00:08:317.89 MB
069 Əl-Həqqa00:07:326.99 MB
070 Əl-Maarij00:06:115.76MB
071 Nuh00:05:495.42MB
072 Əl-Cin00:06:536.39 MB
073 Əl-Müzzammil00:05:285.10 MB
074 Əl-Müddəsir00:07:066.59MB
075 Əl-Qiyama00:04:254.14 MB
076 Əl-İnsan00:07:166.75 MB
077 Əl-Mürsələt00:05:435.33 MB
078 Ən-Naba00:05:084.80MB
079 An-Naziat00:05:004.67 MB
080 Abasa00:04:073.86 MB
081 At-Takwir00:02:522.72MB
082 Əl-Infitar00:02:242.29 MB
083 Əl-Mutaffifin00:05:124.86 MB
084 Əl-İnşiqaq00:03:032.89 MB
085 Əl-Burooj00:03:082.97MB
086 At-Tariq00:01:501.78MB
087 Əl-Əla00:01:591.92MB
088 Əl-Qaşiya00:02:372.49 MB
089 əl-Fəcr00:03:573.71 MB
090 Əl-Balad00:02:162.17 MB
091 Əş-Şəms00:01:381.60MB
092 Əl-Lail00:02:112.09MB
093 Əd-Zuha00:01:141.22MB
094 Əl-İnşirah00:00:450.78MB
096 Əl-Ələq00:01:441.69 MB
095 At-qalay00:00:570.97MB
097 əl-Qədr00:00:470,81 MB
099 Az-Zalzala00:01:021.04MB
098 Əl-Bayyina00:02:292.37 MB
100 Əl-Ədiyyət00:01:101.17MB
101 Əl-Qaria00:01:051.09MB
103 Əl-Əsr00:00:270,50 MB
102 At-Takathur00:00:590,99 MB
104 Əl-Humaza00:00:591.00MB
105 Əl-Fil00:00:430.76MB
106 Quraish00:00:420.74MB
107 Əl-Maun00:00:570.96MB
108 Əl-Kauther00:00:230.44MB
109 Əl-Kafiroon00:00:550.94MB
110 Ən-Nəsr00:00:320.59MB
111 Əl-Məsədd00:00:400.71MB
113 Əl-Falaq00:00:360,65 MB
112 Əl-İxlas00:00:210.41MB
114 Ən-Nas00:00:510.88MB

Ezzat Sabri haqqında

Ölkə:

azAzerbaijani
001 əl-Fatiha