Fədl Həsən Abbas

003 Aal-E-İmran01:12:1451.98MB
005 Əl-Ma-idah00:56:2341.22MB
009 ət-Tövbə00:51:1337.58MB
011 Hud00:36:2627.60 MB
013 Ar-Rad00:18:0012.97MB
015 Əl-Hicr00:14:0010.36MB
016 Ən-Nəhl00:33:5425.43 MB
019 Məryəm00:20:3815.41MB
021 Əl-Ənbiya00:26:4820.54MB
067 Əl-Mülk00:06:204.49 MB
073 Əl-Müzzammil00:05:013.41 MB
085 Əl-Burooj00:02:371.70MB
087 Əl-Əla00:01:451.17MB
088 Əl-Qaşiya00:02:141.50MB
090 Əl-Balad00:02:021.49MB
091 Əş-Şəms00:01:241.04MB
092 Əl-Lail00:01:431.28MB
093 Əd-Zuha00:01:110.88MB
095 At-qalay00:00:500,67 MB
096 Əl-Ələq00:01:371.20MB
097 əl-Qədr00:00:370,52 MB
098 Əl-Bayyina00:02:051.52MB
099 Az-Zalzala00:00:590.72MB
100 Əl-Ədiyyət00:01:020,75 MB
101 Əl-Qaria00:00:580.76MB
102 At-Takathur00:00:490.62MB
104 Əl-Humaza00:01:040.76MB
106 Quraish00:00:310.44MB
107 Əl-Maun00:00:480,56 MB
108 Əl-Kauther00:00:310.43MB
109 Əl-Kafiroon00:00:340.47MB
110 Ən-Nəsr00:00:280.41MB
111 Əl-Məsədd00:00:300.43MB
112 Əl-İxlas00:00:210,33 MB
113 Əl-Falaq00:00:280.42MB
114 Ən-Nas00:00:390.49MB

Fədl Həsən Abbas haqqında

Ölkə:

azAzerbaijani
003 Aal-E-İmran