Xalid Əl Hüsni

001 əl-Fatiha00:00:451.82 MB
012 Yusuf00:44:3240.86MB
013 Ar-Rad00:19:3217.97 MB
017 Əl-İsra00:37:2985,88 MB
018 Əl-Kəhf00:33:5377,63 MB
019 Məryəm00:19:1544.17MB
021 Əl-Ənbiya00:24:3756,45 MB
030 Ar-Rum00:16:3838.15MB
031 Luqman00:10:1623.58MB
032 Əs-Səcdə00:07:2817.19 MB
034 Saba00:17:1239,46 MB
036 Ya-Seen00:13:4831,67 MB
037 Əs-Saaffat00:21:0019.33 MB
039 Az-Zumar00:27:3925.41MB
042 Əş-Şura00:18:0816.70 MB
043 Əz-Zuxruf00:21:0919.46 MB
044 Əd-Duxan00:09:008.33 MB
067 Əl-Mülk00:07:4517.83 MB
068 Əl-Qalam00:07:3017.28MB
069 Əl-Həqqa00:06:2614.81MB
070 Əl-Maarij00:05:3312.81MB
071 Nuh00:05:1812.22 MB
072 Əl-Cin00:06:1214.29 MB
073 Əl-Müzzammil00:04:4510.96MB
074 Əl-Müddəsir00:05:5913.79MB
075 Əl-Qiyama00:03:458.69MB
076 Əl-İnsan00:06:0814.14MB
077 Əl-Mürsələt00:05:0511.73MB

Xalid Əl Hosni haqqında

Ölkə:

azAzerbaijani
001 əl-Fatiha