Xalid Əl Səidi

001 əl-Fatiha00:00:470.46MB
002 Əl-Bəqərə01:54:5852,72 MB
003 Aal-E-İmran01:13:5933,96 MB
012 Yusuf00:35:5216,51 MB
018 Əl-Kəhf00:32:3515.01 MB
019 Məryəm00:19:479.15MB
032 Əs-Səcdə00:08:354.02MB
035 Fatir00:17:238.05 MB
036 Ya-Seen00:16:397.72MB
037 Əs-Saaffat00:21:339,96 MB
051 Zərhiyyət00:09:094.28 MB
058 Əl-Mücadilə00:10:414.99 MB
059 Əl-Həşr00:09:544.63 MB
060 Əl-Mumtahina00:08:143.86 MB
061 As-Saff00:05:192.53 MB
062 Əl-Jumua00:03:531.87MB
063 Əl-Munafiqoon00:04:322.17 MB
064 ət-Tağabun00:05:302.61 MB
065 At-Talaq00:06:213.00 MB
066 At-Təhrim00:06:172.97MB
078 Ən-Naba00:04:071.98MB
079 An-Naziat00:03:511.86MB
080 Abasa00:03:231,64 MB
081 At-Takwir00:02:231.19MB
082 Əl-Infitar00:01:500.93MB
083 Əl-Mutaffifin00:04:041.96MB
084 Əl-İnşiqaq00:02:201.17MB
085 Əl-Burooj00:02:081.07MB
086 At-Tariq00:01:300.78MB
087 Əl-Əla00:01:290.77MB
088 Əl-Qaşiya00:01:411.06MB
089 əl-Fəcr00:02:591.46MB
090 Əl-Balad00:01:440,89 MB
091 Əş-Şəms00:01:170.68MB
092 Əl-Lail00:01:410,86 MB
093 Əd-Zuha00:00:590,55 MB
094 Əl-İnşirah00:00:340.42MB
095 At-qalay00:00:440,52 MB
096 Əl-Ələq00:01:290.78MB
097 əl-Qədr00:00:430.42MB
098 Əl-Bayyina00:01:530.96MB
099 Az-Zalzala00:00:550,52 MB
100 Əl-Ədiyyət00:01:010,56 MB
101 Əl-Qaria00:00:530,50 MB
102 At-Takathur00:00:450.44MB
103 Əl-Əsr00:00:280.31MB
104 Əl-Humaza00:00:520.49MB
105 Əl-Fil00:00:450.44MB
106 Quraish00:00:470.46MB
107 Əl-Maun00:00:500.48MB
108 Əl-Kauther00:00:220.26MB
109 Əl-Kafiroon00:00:440.43MB
110 Ən-Nəsr00:00:330,35 MB
111 Əl-Məsədd00:00:360.37MB
112 Əl-İxlas00:00:220.26MB
113 Əl-Falaq00:00:310,33 MB
114 Ən-Nas00:00:410.41MB

Xalid Əl Səidi haqqında

Ölkə:

azAzerbaijani
001 əl-Fatiha