Laayoun El Kouchi

001 əl-Fatiha0:00:360.39MB
002 Əl-Bəqərə2:08:4584.19MB
003 Aal-E-İmran1:14:1549.08MB
004 Ən-Nisa1:15:1949.14MB
005 Əl-Ma-idah0:56:0336,56 MB
006 Əl-Anaam1:00:1438.87 MB
007 Əl-Əraf1:07:5644.25MB
008 Əl-Ənfal0:25:0214.49MB
009 ət-Tövbə0:52:4830.63 MB
010 Yunus0:39:0025.13MB
011 Hud0:40:1427.08 MB
012 Yusuf0:37:1224.58MB
013 Ar-Rad0:17:4711.65 MB
014 İbrahim0:17:3811.57MB
015 Əl-Hicr0:14:379.62MB
016 Ən-Nəhl0:38:0424.85 MB
017 Əl-İsra0:34:0123,53 MB
018 Əl-Kəhf0:31:4720.50 MB
019 Məryəm0:19:4912.79MB
020 Ta-Ha0:27:1917.64MB
021 Əl-Ənbiya0:26:4017.15MB
022 Əl-Həcc0:26:3917.15MB
023 Əl-Muminoon0:21:4613.98MB
024 An-Noor0:28:3318.95 MB
025 Əl-Furqan0:17:3511.69 MB
026 Ash-Shuara0:28:2018.30 MB
027 Ən-Naml0:23:0115.13MB
028 Əl-Qəsəs0:26:4017.26 MB
029 Əl-Ankaboot0:21:0113.97MB
030 Ar-otaq0:17:5111.86 MB
031 Luqman0:10:397.07MB
032 Əs-Səcdə0:07:334.87MB
033 Əl-Əhzab0:26:1116.92 MB
034 Saba0:16:2910.63 MB
035 Fatir0:16:0210.35MB
036 Ya-Seen0:15:4610.17MB
037 Əs-Saaffat0:19:5212.80 MB
038 Kədərli0:15:219,88 MB
039 Az-Zumar0:22:5714.77MB
040 Ghafir0:25:3816.52 MB
041 Fussilat0:17:2711.27MB
042 Əş-Şura0:17:4311.43MB
043 Əz-Zuxruf0:16:3010.62MB
044 Əd-Duxan0:07:044.56MB
045 Əl-Cathiya0:09:175.99 MB
046 Əl-Əhqaf0:12:107.83 MB
047 Məhəmməd0:10:186.64 MB
048 Əl-Fəth0:10:376.84 MB
049 Əl-Hücraat0:07:394.92MB
050 Qaf0:07:314.83MB
051 Zərhiyyət0:07:124.63 MB
052 At-Tur0:06:244.12 MB
053 Ən-Nəcm0:07:184.70MB
054 Əl-Qəmər0:06:574.48MB
055 Ər-Rəhman0:09:196.01 MB
056 Əl-Vaqiya0:09:165.97MB
057 Əl-Hadid0:11:257.35MB
058 Əl-Mücadilə0:09:496.32MB
059 Əl-Həşr0:09:446.30 MB
060 Əl-Mumtahina0:09:226.05 MB
061 As-Saff0:04:423.03 MB
062 Əl-Jumua0:03:522.50 MB
063 Əl-Munafiqoon0:04:082.67 MB
064 ət-Tağabun0:04:523.15 MB
065 At-Talaq0:05:543.82 MB
066 At-Təhrim0:05:343.61 MB
067 Əl-Mülk0:05:433.68 MB
068 Əl-Qalam0:05:353.60MB
069 Əl-Həqqa0:04:593.22 MB
070 Əl-Maarij0:03:562.53 MB
071 Nuh0:04:002.58 MB
072 Əl-Cin0:04:372.98MB
073 Əl-Müzzammil0:03:242.20MB
074 Əl-Müddəsir0:04:413.02MB
075 Əl-Qiyama0:02:491.81MB
076 Əl-İnsan0:04:393.00 MB
077 Əl-Mürsələt0:03:322.28 MB
078 Ən-Naba0:03:362.33 MB
079 An-Naziat0:03:252.22 MB
080 Abasa0:02:481.83 MB
081 At-Takwir0:02:051.36MB
082 Əl-Infitar0:01:361.05MB
083 Əl-Mutaffifin0:03:302.27MB
084 Əl-İnşiqaq0:02:011,31 MB
085 Əl-Burooj0:02:021.32MB
086 At-Tariq0:01:150,82 MB
087 Əl-Əla0:01:190.87MB
088 Əl-Qaşiya0:01:431.12MB
089 əl-Fəcr0:02:321,65 MB
090 Əl-Balad0:01:341.02MB
091 Əş-Şəms0:01:050.71MB
092 Əl-Lail0:01:250.93MB
093 Əd-Zuha0:00:510,56 MB
094 Əl-İnşirah0:00:300,33 MB
095 At-qalay0:00:380.42MB
096 Əl-Ələq0:01:180,85 MB
097 əl-Qədr0:00:330.36MB
098 Əl-Bayyina0:01:401.09MB
099 Az-Zalzala0:00:410,45 MB
100 Əl-Ədiyyət0:00:470.51MB
101 Əl-Qaria0:00:420.46MB
102 At-Takathur0:00:370.40MB
103 Əl-Əsr0:00:180.20MB
104 Əl-Humaza0:00:380.41MB
105 Əl-Fil0:00:280,30 MB
106 Quraish0:00:290.32MB
107 Əl-Maun0:00:340.38MB
108 Əl-Kauther0:00:160.17MB
109 Əl-Kafiroon0:00:380.41MB
110 Ən-Nəsr0:00:220,24 MB
111 Əl-Məsədd0:00:260,29 MB
112 Əl-İxlas0:00:120.14MB
113 Əl-Falaq0:00:200,22 MB
114 Ən-Nas0:00:260,29 MB

Laayoun El Kouchi haqqında

Ölkə: Mərakeş

Fas mənşəli bir imam və vaiz olan mükəmməl Laayoune El Kouchi, 1967-ci ildə Safi’də bu dünyaya ayaq basdı.

9 yaşında Quran Hifdh sənətini bitirən Şeyx Laayoune El Kouchi, səsinin ipək toxuması və ruhi zəburları ilə bir növ vəhy etdi.

Hal-hazırda Şeyx Laayoun El Kouchi, Fasın Anansi şəhərindəki Əl Əndəlus məscidində imam olaraq təyin olunur.

azAzerbaijani
001 əl-Fatiha