Maher Shakhashiro

001 əl-Fatiha0:00:380.59MB
002 Əl-Bəqərə1:35:2087.28MB
003 Aal-E-İmran0:57:2952.64MB
004 Ən-Nisa0:59:4754.74MB
005 Əl-Ma-idah0:45:3541.74MB
006 Əl-Anaam0:48:0343.99MB
007 Əl-Əraf0:49:3645.42MB
008 Əl-Ənfal0:20:3718.89 MB
009 ət-Tövbə0:41:1537.77MB
010 Yunus0:28:0125.66 MB
011 Hud0:31:4829.12 MB
012 Yusuf0:29:1326.76MB
013 Ar-Rad0:14:0912.96MB
014 İbrahim0:15:5814.62MB
015 Əl-Hicr0:11:4010.68 MB
016 Ən-Nəhl0:29:4727.28MB
017 Əl-İsra0:25:1323.09 MB
018 Əl-Kəhf0:25:5023.65 MB
019 Məryəm0:16:0114.67MB
020 Ta-Ha0:20:2918.77MB
021 Əl-Ənbiya0:20:0618.40 MB
022 Əl-Həcc0:21:3219.72 MB
023 Əl-Muminoon0:19:4718.11 MB
024 An-Noor0:21:1219.42 MB
025 Əl-Furqan0:17:0215.60 MB
026 Ash-Shuara0:23:5721.93 MB
027 Ən-Naml0:21:4219.88MB
028 Əl-Qəsəs0:24:2122.29 MB
029 Əl-Ankaboot0:16:1214.84MB
030 Ar-otaq0:13:3812.48MB
031 Luqman0:08:287.75 MB
032 Əs-Səcdə0:06:135.70MB
033 Əl-Əhzab0:21:1419.45 MB
034 Saba0:13:2112.22 MB
035 Fatir0:12:5211.78MB
036 Ya-Seen0:10:539.98MB
037 Əs-Saaffat0:14:4813,56 MB
038 Kədərli0:12:1511.22MB
039 Az-Zumar0:21:0119.25 MB
040 Ghafir0:20:5819.21 MB
041 Fussilat0:14:0312.88MB
042 Əş-Şura0:14:3913.41MB
043 Əz-Zuxruf0:15:2914.19 MB
044 Əd-Duxan0:07:006.41 MB
045 Əl-Cathiya0:08:387.91MB
046 Əl-Əhqaf0:11:0210.11MB
047 Məhəmməd0:09:028.28MB
048 Əl-Fəth0:09:128.43 MB
049 Əl-Hücraat0:05:505.34MB
050 Qaf0:07:136.62 MB
051 Zərhiyyət0:06:175.76MB
052 At-Tur0:05:565.45MB
053 Ən-Nəcm0:06:175.76MB
054 Əl-Qəmər0:06:195.79 MB
055 Ər-Rəhman0:10:439,82 MB
056 Əl-Vaqiya0:10:139.36MB
057 Əl-Hadid0:10:089.28MB
058 Əl-Mücadilə0:07:467.12 MB
059 Əl-Həşr0:08:297.77MB
060 Əl-Mumtahina0:06:165.75MB
061 As-Saff0:04:083.79 MB
062 Əl-Jumua0:03:002.75 MB
063 Əl-Munafiqoon0:03:343.27 MB
064 ət-Tağabun0:03:583.63 MB
065 At-Talaq0:05:024.61 MB
066 At-Təhrim0:05:415.21 MB
067 Əl-Mülk0:05:044.65 MB
068 Əl-Qalam0:05:315.06 MB
069 Əl-Həqqa0:05:555.42MB
070 Əl-Maarij0:04:183.94MB
071 Nuh0:03:443.42MB
072 Əl-Cin0:04:384.25 MB
073 Əl-Müzzammil0:03:313.22 MB
074 Əl-Müddəsir0:04:494.42MB
075 Əl-Qiyama0:03:333.26 MB
076 Əl-İnsan0:04:474.38 MB
077 Əl-Mürsələt0:04:183.94MB
078 Ən-Naba0:03:543.58MB
079 An-Naziat0:03:373.33 MB
080 Abasa0:02:592.73MB
081 At-Takwir0:02:091.98MB
082 Əl-Infitar0:01:421.56MB
083 Əl-Mutaffifin0:04:073.78 MB
084 Əl-İnşiqaq0:02:112.01MB
085 Əl-Burooj0:02:152.07MB
086 At-Tariq0:01:131.12MB
087 Əl-Əla0:01:151.16MB
088 Əl-Qaşiya0:01:521.71MB
089 əl-Fəcr0:03:573.62MB
090 Əl-Balad0:01:341.44MB
091 Əş-Şəms0:01:131,13 MB
092 Əl-Lail0:01:211,24 MB
093 Əd-Zuha0:00:460.71MB
094 Əl-İnşirah0:00:310.48MB
095 At-qalay0:00:430,67 MB
096 Əl-Ələq0:01:131,13 MB
097 əl-Qədr0:00:310.49MB
098 Əl-Bayyina0:01:381.50MB
099 Az-Zalzala0:00:410.63MB
100 Əl-Ədiyyət0:00:510.79MB
101 Əl-Qaria0:00:470.72MB
102 At-Takathur0:00:390.61MB
103 Əl-Əsr0:00:220,35 MB
104 Əl-Humaza0:00:420,65 MB
105 Əl-Fil0:00:340,53 MB
106 Quraish0:00:260.40MB
107 Əl-Maun0:00:360,55 MB
108 Əl-Kauther0:00:160,25 MB
109 Əl-Kafiroon0:00:350,55 MB
110 Ən-Nəsr0:00:260.40MB
111 Əl-Məsədd0:00:300.47MB
112 Əl-İxlas0:00:160,25 MB
113 Əl-Falaq0:00:280.43MB
114 Ən-Nas0:00:380,58 MB

Maher Shakhashiro haqqında

Ölkə: Suriya

Maher Shakhashiro - Quran Səsi

azAzerbaijani
001 əl-Fatiha