Mənsur Əl Səlimi

001 əl-Fatiha00:01:101.07MB
032 Əs-Səcdə00:06:406.20MB
036 Ya-Seen00:17:1615.90 MB
044 Əd-Duxan00:08:498.17MB
045 Əl-Cathiya00:11:5911.07MB
046 Əl-Əhqaf00:13:3212.49MB
049 Əl-Hücraat00:07:509.07MB
050 Qaf00:08:5510.30 MB
051 Zərhiyyət00:08:468.12 MB
052 At-Tur00:07:457.19MB
053 Ən-Nəcm00:07:557.34MB
054 Əl-Qəmər00:06:536.40MB
055 Ər-Rəhman00:09:258.71 MB
056 Əl-Vaqiya00:09:278.75 MB
057 Əl-Hadid00:12:3411.60MB
058 Əl-Mücadilə00:10:169,50 MB
059 Əl-Həşr00:09:358.86 MB
060 Əl-Mumtahina00:07:166.74MB
061 As-Saff00:04:284.18MB
062 Əl-Jumua00:03:203.14 MB
063 Əl-Munafiqoon00:04:053.84 MB
064 ət-Tağabun00:07:276.92MB
065 At-Talaq00:06:436.25MB
066 At-Təhrim00:06:065.68 MB
067 Əl-Mülk00:07:089,89 MB
068 Əl-Qalam00:06:469.40MB
069 Əl-Həqqa00:06:158.68 MB
070 Əl-Maarij00:04:516.76 MB
071 Nuh00:04:366.42 MB
072 Əl-Cin00:05:317.68 MB
073 Əl-Müzzammil00:04:546.82 MB
074 Əl-Müddəsir00:05:247.50 MB
076 Əl-İnsan00:04:586.91MB
077 Əl-Mürsələt00:04:326.31 MB
078 Ən-Naba00:04:143.97MB
080 Abasa00:03:223.17 MB
082 Əl-Infitar00:02:162.17 MB
083 Əl-Mutaffifin00:04:153.89 MB
084 Əl-İnşiqaq00:02:282.35 MB
085 Əl-Burooj00:02:262.32MB
092 Əl-Lail00:01:361.47MB
097 əl-Qədr00:00:470,81 MB

Mənsur Əl Səlimi haqqında

Ölkə:

azAzerbaijani
001 əl-Fatiha