Muflih Safitra

Ənam surəsi 95-10700:06:205.89 MB
Sura 009 ət-Taubah_ 103-10900:05:245.04MB
114 Ən-Nas00:00:490.84MB
113 Əl-Falaq00:00:380,67 MB
112 Əl-İxlas00:00:230,45 MB
111 Əl-Məsədd00:00:440.76MB
110 Ən-Nəsr00:00:350.63MB
109 Əl-Kafiroon00:00:530,90 MB
108 Əl-Kauther00:00:250.48MB
107 Əl-Maun00:00:530,89 MB
106 Quraish00:00:450.77MB
105 Əl-Fil00:00:470,81 MB
104 Əl-Humaza00:01:001.01MB
103 Əl-Əsr00:00:310,56 MB
102 At-Takathur00:01:031.06MB
101 Əl-Qaria00:01:091,15 MB
100 Əl-Ədiyyət00:01:151,23 MB
099 Az-Zalzala00:01:111.17MB
098 Əl-Bayyina00:02:432.57 MB
097 əl-Qədr00:00:520.88MB
096 Əl-Ələq00:01:411,64 MB
095 At-qalay00:01:091,15 MB
094 Əl-İnşirah00:00:510,86 MB
093 Əd-Zuha00:01:181.29MB
092 Əl-Lail00:02:172.18MB
091 Əş-Şəms00:01:461.71MB
090 Əl-Balad00:02:062.01MB
089 əl-Fəcr00:03:413.47MB
088 Əl-Qaşiya00:02:192.22 MB
087 Əl-Əla00:01:551.84MB
086 At-Tariq00:01:421,64 MB
085 Əl-Burooj00:03:183.11 MB
084 Əl-İnşiqaq00:02:502.69 MB
083 Əl-Mutaffifin00:05:194.96MB
082 Əl-Infitar00:02:262.32MB
081 At-Takwir00:03:062.92MB
080 Abasa00:04:123.94MB
079 An-Naziat00:04:544.58MB
078 Ən-Naba00:05:204.98MB
075 Əl-Qiyama00:04:424.40MB
070 Əl-Maarij00:07:006.51MB
068 Əl-Qalam00:09:469.03 MB
001 əl-Fatihah00:01:191.30MB
Cuz 3001:08:0362.39MB

Muflih Safitra haqqında

Ölkə:

azAzerbaijani
Ənam surəsi 95-107