Sahl Yasin

001 AlFatiha0:00:410.64MB
002 Əl-Bəqərə1:51:53102.44MB
003 AalEImran1:07:3661.89 MB
004 AnNisa1:16:3470.10MB
005 Əl-Maidah0:52:2748.03 MB
006 AlAnaam0:57:4452.87MB
007 Əl Əraf1:01:4456,53 MB
008 AlAnfal0:24:2722.40 MB
009 AtTawba0:48:2844.39 MB
010 Yunus0:32:5330.11MB
011 Hud0:36:2333.32 MB
012 Yusuf0:31:4229.04MB
013 ArRad0:16:1814.94MB
014 İbrahim0:18:0216.52 MB
015 ƏlHicr0:12:4811.73MB
016 AnNahl0:32:0829.43 MB
017 Əlİsra0:27:4925.47MB
018 AlKahf0:28:3126.12 MB
019 Məryəm0:17:0715.67MB
020 TaHa0:22:3320.65 MB
021 Əl-Anbiya0:21:4419.91 MB
022 ƏlHəcc0:23:2621.46 MB
023 AlMumenoon0:20:0018.32 MB
024 AnNoor0:04:574.54MB
025 AlFurqan0:16:3015.12 MB
026 AshShuara0:23:3821.64MB
027 AnNaml0:20:3218.80 MB
028 AlQasas0:24:4522.67MB
029 AlAnkaboot0:18:4717.21 MB
030 ArRoom0:16:1014.81MB
031 Luqman0:09:448.92MB
032 AsSajda0:06:576.37MB
033 ƏlƏhzab0:24:5722.85 MB
034 Saba0:15:2214.08 MB
035 Fatir0:13:4512.59 MB
036 YaSeen0:12:5311.81 MB
037 AsSaaffat0:16:5815.54MB
038 Kədərli0:15:1914.02 MB
039 AzZumar0:25:3023.35 MB
040 Ghafir0:25:4023.50 MB
041 Fussilat0:15:5314.55 MB
042 AshShura0:15:2714.16MB
043 AzZuxruf0:16:1514.89MB
044 AdDukhan0:07:407.02 MB
045 AlJathiya0:09:529.04MB
046 ƏlƏhqaf0:11:5810.96MB
047 Məhəmməd0:10:339.67MB
048 AlFath0:10:159.39 MB
049 ƏlHujraat0:06:386.08 MB
050 Qaf0:08:107.49 MB
051 Zərdiyyət0:06:376.07 MB
052 AtTur0:06:005.50MB
053 AnNajm0:06:245.87MB
054 AlQamar0:06:376.07 MB
055 ArRahman0:08:357.87 MB
056 AlWaqia0:08:397.92MB
057 ƏlHadid0:11:0210.10 MB
058 AlMujadila0:08:407.95 MB
059 ƏlHəşr0:09:078.35MB
060 AlMumtahina0:06:205.81MB
061 AsSaff0:03:493.50 MB
062 AlJumua0:02:562.70MB
063 AlMunafiqoon0:03:173.02MB
064 AtTəqabun0:04:053.75 MB
065 AtTalaq0:04:564.52MB
066 AtTəhrim0:04:434.32MB
067 AlMulk0:06:035.55 MB
068 ƏlQalam0:05:425.22 MB
069 ƏlHaaqqa0:05:254.97MB
070 AlMaarij0:04:163.92MB
071 Nuh0:04:043.73 MB
072 AlJinn0:04:474.39 MB
073 AlMuzzammil0:03:493.51MB
074 AlMuddaththir0:04:424.32MB
075 AlQiyama0:03:463.45 MB
076 Əlİnsan0:05:094.72MB
077 AlMursalat0:03:553.60MB
078 AnNaba0:03:583.65 MB
079 AnNaziat0:03:413.37MB
080 Abasa0:02:572.71 MB
081 AtTakwir0:01:561.78MB
082 AlInfitar0:01:291.36MB
083 AlMutaffifin0:03:142.96MB
084 Əlİnşiqaq0:01:561.78MB
085 AlBurooj0:01:581.81MB
086 AtTariq0:01:111.09MB
087 AlAla0:01:141,13 MB
088 AlGhashiya0:01:441.60MB
089 AlFajr0:02:392.44MB
090 AlBalad0:01:221.26MB
091 AshShams0:01:020,95 MB
092 AlLail0:01:231.28MB
093 AdDhuha0:00:510.78MB
094 AlInshirah0:00:280.43MB
095 AtTin0:00:400.61MB
096 AlAlaq0:01:141.14MB
097 AlQadr0:00:310.48MB
098 AlBayyina0:01:391.52MB
099 AzZalzala0:00:440.69MB
100 AlAdiyat0:00:500.78MB
101 AlQaria0:00:420.66MB
102 AtTakathur0:00:370,57 MB
103 AlAsr0:00:180,29 MB
104 AlHumaza0:00:380.59MB
105 AlFil0:00:310.48MB
106 Quraish0:00:240.38MB
107 AlMaun0:00:320,50 MB
108 AlKauther0:00:150,24 MB
109 AlKafiroon0:00:270.43MB
110 AnNəsr0:00:230.36MB
111 ƏlMəsəd0:00:270.41MB
112 Əlİxlas0:00:150,23 MB
113 AlFalaq0:00:240.38MB
114 AnNas0:00:320,50 MB

Sahl Yasin haqqında

Ölkə: Səudiyyə Ərəbistanı

Səhl İbn Zin Yasin əla bir imam və Səudiyyə Ərəbistanının doğuşundan olan Quran və Tövvidin dilavat ustasıdır. Müsəlman ümmətini sonuna qədər heyran qoyan məzmurunun ecazkar keyfiyyəti ilə hesablaşacaq bir şəxsiyyətdir.

Hal-hazırda Şeyx Səhl, məşhur Məscid Əl Əmir Sultan Məscidi Ciddədə İmaməti icra edir.

azAzerbaijani
001 AlFatiha