Saleh bin Humaid

001 əl-Fatiha00:00:391.00MB
032 Əs-Səcdə00:05:245.03 MB
056 Əl-Vaqiya00:07:216.83 MB
061 As-Saff00:03:253.23 MB
062 Əl-Jumua00:02:112.10 MB
063 Əl-Munafiqoon00:02:552.76MB
064 ət-Tağabun00:03:483.58MB
066 At-Təhrim00:03:463.54MB
067 Əl-Mülk00:04:324.24 MB
068 Əl-Qalam00:04:194.05MB
069 Əl-Həqqa00:03:513.62MB
070 Əl-Maarij00:03:133.03 MB
071 Nuh00:03:153.07MB
073 Əl-Müzzammil00:02:522.72MB
074 Əl-Müddəsir00:03:403.45 MB
075 Əl-Qiyama00:02:345.98MB
076 Əl-İnsan00:03:082.97MB
082 Əl-Infitar00:01:293.49 MB
085 Əl-Burooj00:02:064.91MB
087 Əl-Əla00:01:102.75 MB
088 Əl-Qaşiya00:01:293.48MB
089 əl-Fəcr00:02:172.19 MB
090 Əl-Balad00:01:273.43 MB
092 Əl-Lail00:01:191,31 MB
093 Əd-Zuha00:00:340.62MB
094 Əl-İnşirah00:00:200.40MB
095 At-qalay00:00:290,55 MB
097 əl-Qədr00:00:281.16MB
099 Az-Zalzala00:00:320,58 MB
100 Əl-Ədiyyət00:00:502.00 MB
102 At-Takathur00:00:340,35 MB
104 Əl-Humaza00:00:300,55 MB
106 Quraish00:00:180.37MB
107 Əl-Maun00:00:371.50MB
108 Əl-Kauther00:00:130.60MB
110 Ən-Nəsr00:00:220,95 MB
112 Əl-İxlas00:00:150,21 MB

Saleh bin Humaid haqqında

Ölkə: Səudiyyə Ərəbistanı

azAzerbaijani
001 əl-Fatiha