Şəhriar Parhizgar

001 əl-Fatiha0:00:500.10MB
002 Əl-Bəqərə0:25:162.90 MB
003 Aal-E-İmran0:24:532.85 MB
004 Ən-Nisa0:26:573.09MB
005 Əl-Ma-idah0:16:301.89 MB
006 Əl-Anaam0:19:552.29 MB
007 Əl-Əraf0:25:192.90 MB
008 Əl-Ənfal0:28:013.21 MB
009 ət-Tövbə0:27:053.11 MB
010 Yunus0:17:211,99 MB
011 Hud0:20:112.31 MB
012 Yusuf0:16:451.92MB
013 Ar-Rad0:17:412.03 MB
014 İbrahim0:17:442.04MB
015 Əl-Hicr0:12:501.47MB
016 Ən-Nəhl0:18:562.17 MB
017 Əl-İsra0:12:361,45 MB
018 Əl-Kəhf0:14:481.70MB
019 Məryəm0:18:032.07MB
020 Ta-Ha0:23:322.70MB
021 Əl-Ənbiya0:23:382.71 MB
022 Əl-Həcc0:24:202.79 MB
023 Əl-Muminoon0:23:042.65 MB
024 An-Noor0:13:361.56MB
025 Əl-Furqan0:17:492.04MB
026 Ash-Shuara0:25:482.96MB
027 Ən-Naml0:22:532.62MB
028 Əl-Qəsəs0:14:011.61MB
029 Əl-Ankaboot0:20:112.31 MB
030 Ar-otaq0:17:302.01MB
031 Luqman0:11:061.28MB
032 Əs-Səcdə0:08:170,95 MB
033 Əl-Əhzab0:09:451.12MB
034 Saba0:17:213.98MB
035 Fatir0:15:111.74MB
036 Ya-Seen0:14:481.70MB
037 Əs-Saaffat0:16:001.84MB
038 Kədərli0:13:001.49MB
039 Az-Zumar0:22:332.59 MB
040 Ghafir0:23:302.70MB
041 Fussilat0:17:171.98MB
042 Əş-Şura0:17:081.97MB
043 Əz-Zuxruf0:17:171.98MB
044 Əd-Duxan0:07:190.84MB
045 Əl-Cathiya0:09:221.08MB
046 Əl-Əhqaf0:11:342.65 MB
047 Məhəmməd0:09:511,13 MB
048 Əl-Fəth0:10:071.16MB
049 Əl-Hücraat0:06:440.78MB
050 Qaf0:06:250.74MB
051 Zərhiyyət0:07:030,81 MB
052 At-Tur0:06:150.72MB
053 Ən-Nəcm0:07:130,83 MB
054 Əl-Qəmər0:06:420.77MB
055 Ər-Rəhman0:07:500,90 MB
056 Əl-Vaqiya0:07:550.91MB
057 Əl-Hadid0:10:321,21 MB
058 Əl-Mücadilə0:09:481,13 MB
059 Əl-Həşr0:08:310.98MB
060 Əl-Mumtahina0:07:030,81 MB
061 As-Saff0:04:030.47MB
062 Əl-Jumua0:03:070.36MB
063 Əl-Munafiqoon0:03:270.40MB
064 ət-Tağabun0:04:190,50 MB
065 At-Talaq0:05:450.66MB
066 At-Təhrim0:05:100.60MB
067 Əl-Mülk0:06:390.77MB
068 Əl-Qalam0:06:420.77MB
069 Əl-Həqqa0:05:410.66MB
070 Əl-Maarij0:04:450,55 MB
071 Nuh0:04:280,52 MB
072 Əl-Cin0:05:240.62MB
073 Əl-Müzzammil0:04:070.48MB
074 Əl-Müddəsir0:05:350.64MB
075 Əl-Qiyama0:03:130.37MB
076 Əl-İnsan0:05:330.64MB
077 Əl-Mürsələt0:04:260.51MB
078 Ən-Naba0:03:440.43MB
079 An-Naziat0:03:460.44MB
080 Abasa0:03:030,35 MB
081 At-Takwir0:02:040,24 MB
082 Əl-Infitar0:01:390.19MB
083 Əl-Mutaffifin0:03:260.40MB
084 Əl-İnşiqaq0:02:150.26MB
085 Əl-Burooj0:02:170.27MB
086 At-Tariq0:01:300.18MB
087 Əl-Əla0:01:400.20MB
088 Əl-Qaşiya0:02:030,24 MB
089 əl-Fəcr0:03:040.36MB
090 Əl-Balad0:01:460,21 MB
091 Əş-Şəms0:01:180,15 MB
092 Əl-Lail0:01:410.20MB
093 Əd-Zuha0:00:590.12MB
094 Əl-İnşirah0:00:340,07 MB
095 At-qalay0:00:480.10MB
096 Əl-Ələq0:02:250.28MB
097 əl-Qədr0:00:390,08 MB
098 Əl-Bayyina0:01:590,23 MB
099 Az-Zalzala0:00:570.12MB
100 Əl-Ədiyyət0:01:010.12MB
101 Əl-Qaria0:01:000.12MB
102 At-Takathur0:00:460,09 MB
103 Əl-Əsr0:00:230.05 MB
104 Əl-Humaza0:00:460,09 MB
105 Əl-Fil0:00:350,07 MB
106 Quraish0:00:320,07 MB
107 Əl-Maun0:00:420,09 MB
108 Əl-Kauther0:00:190,04MB
109 Əl-Kafiroon0:00:360,07 MB
110 Ən-Nəsr0:00:290,06 MB
111 Əl-Məsədd0:00:310,07 MB
112 Əl-İxlas0:00:180,04MB
113 Əl-Falaq0:00:270,06 MB
114 Ən-Nas0:00:330,07 MB

Şəhriar Parhizgar haqqında

Ölkə: İran

Shahriar Parhizgar - Quran Səsi

azAzerbaijani
001 əl-Fatiha