Son

Son 100 Bölüm

Mufti Ismail Menk – Surah 14 V 31 to end – Isha Salaah 17 Jan 2200:05:574.18MB
Ömər Şlbi – 001 Əl-Fatihə00:00:540.51MB
Ömər Şlbi – 052 At-Tur00:07:233.48MB
Ömər Şlbi – 109 Əl-Kafirun00:00:330.60MB
Ömər Şlbi – 112 əl-İxlas00:00:180.37MB
Ömər Şlbi – 113 Əl-Fələq00:00:270.51MB
Ömər Şlbi – 114 Ən-Nas00:00:350.62MB
Ömər Əl Salal – 043 Əz-Zuxruf00:13:3212.49MB
Ömər Əl Salal – 044 Əd-Duxan00:05:395.27MB
Ömər Əl Salal – 045 Əl-Casiyə00:07:377.07MB
Ömər Əl Salal – 046 Əl-Əhqaf00:09:388.92MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 007 Əl-Əraf01:14:1468,06 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 058 Əl-Mücadilə00:10:349.77MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 059 Əl-Həşr00:10:019.27MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 060 Əl-Mümtəhinə00:07:437.16MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 061 Əs-Saff00:04:434.41MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 062 Əl-Cümə00:03:323.33 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 063 Əl-Münafiqun00:04:043.82 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 064 Ət-Təqabun00:05:154.91MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 065 Ət-Talaq00:06:165.84MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 066 Ət-Təhrim00:05:415.30 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 067 Əl-Mülk00:06:376.15MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 068 Əl-Qələm00:06:235.94MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 069 Əl-Haqqa00:06:195.88MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 070 Əl-Maaric00:04:594.65 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 071 Nuh00:04:504.52MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 072 Əl-Cinn00:05:395.28 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 073 Əl-Muzzəmmil00:04:324.25 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 074 Əl-Muddəssir00:05:275.09 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 075 Əl-Qiyamə00:03:463.55MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 076 Əl-İnsan00:06:045.65 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 077 Əl-Mürsəlat00:04:534.57MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 078 Ən-Nəbə00:04:113.93 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 079 Ən-Naziat00:04:133.95 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 080 Abasa00:03:283.27 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 081 Ət-Təkvir00:02:212.24 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 082 Əl-İnfitar00:01:401.62MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 083 Əl-Mutaffifin00:03:443.51MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 084 Əl-İnşiqaq00:02:272.34MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 085 Əl-Buruc00:02:202.23 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 086 Ət-Tariq00:01:281.44MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 087 Əl-Əla00:01:321.51MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 088 Əl-Qaşiya00:02:041,99 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 089 Əl-Fəcr00:03:273.26 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 090 Əl-Bələd00:01:491.76MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 091 Əş-Şəms00:01:131,21 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 092 Əl-Lail00:01:441.69 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 093 Əd-Zuha00:00:591.00MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 094 Əl-İnşirah00:00:380.68MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 095 Ət-Tin00:00:510.87MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 096 Əl-Ələq00:01:421,65 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 097 Əl-Qədr00:00:410,73 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 098 Əl-Bayyina00:02:102.09MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 099 Əz-Zəlzalə00:00:540.92MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 100 Əl-Adiyat00:00:570.96MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 101 Əl-Qariya00:00:570.96MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 102 ət-Təkathur00:00:470,81 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 103 əsr00:00:250.47MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 104 Əl-Huməzə00:00:510.87MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 105 Əl-Fil00:00:350.62MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 106 Qüreyş00:00:300,56 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 107 Əl-Maun00:00:390.69MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 108 Əl-Kauther00:00:190.38MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 109 Əl-Kafirun00:00:370,67 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 110 Ən-Nəsr00:00:300,55 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 111 Əl-Məsədd00:00:340.61MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 112 əl-İxlas00:00:200.40MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 113 Əl-Fələq00:00:300,55 MB
Ömər Əhməd Əbdül Rəhman – 114 Ən-Nas00:00:330.60MB
Ömər Əbdül Bəsir – 035 Fatir00:21:2819.74MB
Oimao Qataris – 001 Əl-Fatihə00:01:040,58 MB
Oimao Qataris – 002 Əl-Bəqərə02:14:5154,11 MB
Oimao Qataris – 003 Aal-E-Imran01:14:1329.83 MB
Oimao Qataris – 004 An-Nisa01:17:3631.18MB
Oimao Qataris – 005 Əl-Maidə00:58:3223.54MB
Oimao Qatarlılar – 006 Əl-Ənaam01:08:5527.70MB
Oimao Qatarlılar – 007 Əl-Əraf01:16:3735.16MB
Oimao Qataris – 008 Əl-Ənfal00:28:2513.10 MB
Oimao Qatarlılar – 009 Ət-Tövbə00:54:2625.01 MB
Oimao Qatarlılar – 010 Yunus00:33:4515.54MB
Oimao Qataris – 011 Hud00:33:4715.56 MB
Oimao Qatarlılar – 012 Yusuf00:29:4413.71MB
Oimao Qataris – 013 Ar-Rad00:14:396.80MB
Oimao Qatarlılar – 014 İbrahim00:14:116.59MB
Oimao Qataris – 015 Əl-Hicr00:12:255.78MB
Oimao Qataris – 016 An-Nahl00:31:4314.61 MB
Oimao Qatarlılar – 017 Əl-İsra00:25:1111.62MB
Oimao Qatarlılar – 018 Əl-Kəhf00:24:3811.37MB
Oimao Qatarlılar – 019 Məryəm00:16:237.59MB
Oimao Qataris – 020 Ta-Ha00:21:009.71 MB
Oimao Qataris – 021 Əl-Ənbiya00:21:5710.14MB
Oimao Qatarlılar – 022 Əl-Həcc00:22:3710.45 MB
Oimao Qataris – 023 Əl-Muminoon00:19:389.08 MB
Oimao Qataris – 024 An-Noor00:25:0211.55MB
Oimao Qataris – 025 Əl-Furqan00:15:357.23 MB
Oimao Qatarlılar – 026 Əş-Şuara00:25:3711.82 MB
Oimao Qataris – 027 An-Naml00:21:5510.13MB
Oimao Qatarlılar – 028 Əl-Qasas00:24:2611.28MB
Oimao Qataris – 029 Əl-Ankaboot00:17:598.33 MB
Oimao Qataris – 030 Ar-Rum00:16:147.52MB
azAzerbaijani
Mufti Ismail Menk – Surah 14 V 31 to end – Isha Salaah 17 Jan 22