» Earn on-going rewards and help us do more! «

Adil Kalbani

Épisodes audio : 115

001 AlFatiha0:00:55 · 0,85 Mo
002 AlBaqara1:35:55 · 87,83 Mo
003 AalEImran0:58:10 · 53,26 Mo
004 AnNisa1:00:30 · 55,40 Mo
005 AlMaidah0:45:26 · 41,61 Mo
006 AlAnaam0:49:31 · 45,35 Mo
007 AlAraf0:56:18 · 51,55 Mo
008 AlAnfal0:21:51 · 20,02 Mo
009 AtTawba0:43:13 · 39,57 Mo
010 Yunus0:31:14 · 28,60 Mo
011 Hud0:32:11 · 29,47 Mo
012 Yusuf0:31:38 · 28,97 Mo
013 ArRad0:14:18 · 13.10Mo
014 Ibrahim0:16:05 · 14,74 Mo
015 AlHijr0:10:29 · 9,61 Mo
016 AnNahl0:27:48 · 25,47 Mo
017 AlIsra0:23:48 · 21.80Mo
018 AlKahf0:24:03 · 22,02 Mo
019 Maryam0:14:05 · 12.90Mo
020 TaHa0:19:42 · 18,05 Mo
021 AlAnbiya0:20:20 · 18,63 Mo
022 AlHajj0:20:33 · 18,82 Mo
023 AlMumenoon0:19:21 · 17,72 Mo
024 AnNoor0:23:30 · 21,53 Mo
025 AlFurqan0:14:52 · 13,62 Mo
026 AshShuara0:20:59 · 19,21 Mo
027 AnNaml0:18:06 · 16,58 Mo
028 AlQasas0:22:47 · 20,86 Mo
029 AlAnkaboot0:15:28 · 14,17 Mo
030 ArRoom0:14:00 · 12,83 Mo
031 Luqman0:09:00 · 8,25 Mo
032 AsSajda0:06:33 · 6,01 Mo
033 AlAhzab0:22:13 · 20,34 Mo
034 Saba0:13:12 · 12.10Mo
035 Fatir0:12:17 · 11,26 Mo
036 YaSeen0:12:04 · 11,06 Mo
037 AsSaaffat0:15:12 · 13,93 Mo
038 Triste0:12:35 · 11,53 Mo
039 AzZumar0:18:17 · 16,75 Mo
040 Ghafir0:19:10 · 17,56 Mo
041 Fussilat0:13:40 · 12,52 Mo
042 AshShura0:14:11 · 12,99 Mo
043 AzZukhruf0:14:35 · 13,36 Mo
044 AdDukhan0:06:24 · 5,87 Mo
045 AlJathiya0:08:13 · 7,54 Mo
046 AlAhqaf0:11:04 · 10,14 Mo
047 Muhammad0:09:08 · 8,37 Mo
048 AlFath0:08:42 · 7,97 Mo
049 AlHujraat0:06:18 · 5,77 Mo
050 Qaf0:06:32 · 5,98 Mo
051 AdhDhariyat0:06:03 · 5,54 Mo
052 AtTur0:05:29 · 5,03 Mo
053 AnNajm0:05:53 · 5.40Mo
054 AlQamar0:05:43 · 5,25 Mo
055 ArRahman0:07:32 · 6,91 Mo
056 AlWaqia0:08:02 · 7,36 Mo
057 AlHadid0:09:18 · 8,52 Mo
058 AlMujadila0:07:50 · 7,19 Mo
059 AlHashr0:08:13 · 7,54 Mo
060 AlMumtahina0:06:19 · 5.80Mo
061 AsSaff0:03:51 · 3,53 Mo
062 AlJumua0:02:56 · 2,70 Mo
063 AlMunafiqoon0:03:26 · 3,15 Mo
064 AtTaghabun0:03:52 · 3,56 Mo
065 AtTalaq0:05:10 · 4,74 Mo
066 AtTahrim0:04:32 · 4,16 Mo
067 AlMulk0:05:27 · 5.00Mo
068 AlQalam0:05:24 · 4,96 Mo
069 AlHaaqqa0:05:27 · 5.00Mo
070 AlMaarij0:04:24 · 4,03 Mo
071 Nooh0:03:34 · 3,27 Mo
072 AlJinn0:04:20 · 3,98 Mo
073 AlMuzzammil0:03:27 · 3,17 Mo
074 AlMuddaththir0:04:31 · 4,14 Mo
075 AlQiyama0:03:18 · 3,03 Mo
076 AlInsan0:05:57 · 2,72 Mo
077 AlMursalat0:03:43 · 1,70 Mo
078 AnNaba0:03:25 · 3,14 Mo
079 AnNaziat0:03:13 · 2,96 Mo
080 Abasa0:02:36 · 2,39 Mo
081 AtTakwir0:01:50 · 1,68 Mo
082 AlInfitar0:01:27 · 1,33 Mo
083 AlMutaffifin0:03:14 · 2,97 Mo
084 AlInshiqaq0:01:54 · 1,75 Mo
085 AlBurooj0:01:56 · 1,78 Mo
086 AtTariq0:01:12 · 1,10 Mo
087 AlAla0:01:11 · 1,09 Mo
088 AlGhashiya0:01:36 · 1,47 Mo
089 AlFajr0:02:32 · 2,33 Mo
090 AlBalad0:01:24 · 1,30 Mo
091 AshShams0:01:02 · 0,95 Mo
092 AlLail0:01:22 · 1,26 Mo
093 AdDhuha0:00:49 · 0,76 Mo
094 AlInshirah0:00:29 · 0,45 Mo
095 AtTin0:00:39 · 0,60 Mo
096 AlAlaq0:01:13 · 1,12 Mo
097 AlQadr0:00:34 · 0,52 Mo
098 AlBayyina0:01:43 · 1,59 Mo
099 AzZalzala0:00:42 · 0,66 Mo
100 AlAdiyat0:00:46 · 0,70 Mo
101 AlQaria0:00:43 · 0,66 Mo
102 AtTakathur0:00:38 · 0,59 Mo
103 AlAsr0:00:18 · 0,28 Mo
104 AlHumaza0:00:39 · 0,60 Mo
105 AlFil0:00:26 · 0,40 Mo
106 Quraish0:00:25 · 0,40 Mo
107 AlMaun0:00:30 · 0,47 Mo
108 AlKauther0:00:15 · 0,24 Mo
109 AlKafiroon0:00:32 · 0,49 Mo
110 AnNasr0:00:22 · 0,35 Mo
111 AlMasadd0:00:29 · 0,45 Mo
112 AlIkhlas0:00:13 · 0,21 Mo
113 AlFalaq0:00:21 · 0,34 Mo
114 AnNas0:00:26 · 0,41 Mo
Khatam Dua0:35:42 · 32,69 Mo

A propos d'Adil Kalbani

Adil Kalbani
Partagez cette pagePartager la page

Pays: Arabie Saoudite

Adil Kalbani est né à Riyad en 1378 AH le 25 du Ramadan un vendredi, Cheikh Adil Ibn Saalim Ibn Saeed Al Kalbani est un Imam en Arabie Saoudite.

Son premier professeur à la manière de Deen était Shaykh Hasan Ibn Gaanim Al Gaanim et ce Shaykh était le responsable du département de Propagation de la Connaissance, Fataawa, Prosélytisme et Orientation.

Il a également obtenu le grand privilège d'avoir étudié des parties de Sahih Bukhari, Sahih à Tirmidhi et Tafsir ibn Kathir avec ce même Shaykh.

Dans le collège des principes de la religion, il a également étudié avec Shaykh Dr Mustafa Muslim qui était le professeur à l'Université Imam dans le Tafsir Baydawee.

En plus de cela, il a étudié Akhir Tadmariyah, avec Cheikh Abul Rahman Ibn Jibrin.

Il a acquis la connaissance du Saint Coran avec Cheikh Ahmad MustaFA.  

001 AlFatiha