Mishary Rashid Alafasy – 064 At-Taghabun

Surah 064 At-Taghabun recited by Mishary Rashid Alafasy