Mishary Rashid Alafasy – 102 At-Takathur

Surah 102 At-Takathur recited by Mishary Rashid Alafasy