Abu Bakr al-Shatri

Abu Bakr al-Shatri

Audio: 114

Deel pagina
001 AlFatiha0:01:030,49 MB
002 AlBaqara1:58:0554.06MB
003 Aal-E-Imran01:09:4932,52 MB
004 AnNisa1:13:1333,52 MB
005 AlMaidah0:56:0425,67 MB
006 AlAnaam0:58:2226,73 MB
007 AlAraf1:07:3430,93 MB
008 AlAnfal0:25:1811,59 MB
009 AtTawba0:51:0423,38 MB
010 Yunus0:31:3814,49 MB
011 Hud0:40:0818,37 MB
012 Yusuf0:38:0517,44 MB
013 ArRad0:16:267,53 MB
014 Ibrahim0:17:318.02MB
015 AlHijr0:15:177,00 MB
016 AnNahl0:35:1816,16 MB
017 AlIsra0:28:4813,19 MB
018 AlKahf0:30:3113,97 MB
019 Maryam0:18:338,50 MB
020 TaHa0:26:3412,17 MB
021 AlAnbiya0:24:1211,09 MB
022 AlHajj0:26:4512,25 MB
023 AlMumenoon0:21:229,79 MB
024 AnNoor0:27:0612,41 MB
025 AlFurqan0:19:088,76 MB
026 AshShuara0:26:2412,09 MB
027 AnNaml0:23:4010,84 MB
028 AlQasas0:47:1721,65 MB
029 AlAnkaboot0:33:1815,25 MB
030 ArRoom0:15:557,29 MB
031 Luqman0:09:574,56 MB
032 AsSajda0:07:153,32 MB
033 AlAhzab0:26:0011,90 MB
034 Saba0:16:567,76 MB
035 Fatir0:14:476,77 MB
036 JaSeen0:14:116,50 MB
037 AsSaaffat0:22:5310,48 MB
038 Triest0:14:566,85 MB
039 AzZumar0:22:4010,38 MB
040 Ghafir0:25:0611,50 MB
041 Fussilat0:16:337,58 MB
042 AshShura0:16:297,55 MB
043 AzZukhruf0:17:308.02MB
044 AdDukhan0:08:173,80 MB
045 AlJathiya0:09:504,51 MB
046 AlAhqaf0:13:045,99 MB
047 Mohammed0:10:234,76 MB
048 AlFath0:10:514,97 MB
049 AlHujraat0:07:083,27 MB
050 Qaf0:09:374,41 MB
051 AdhDhariyat0:06:272,96 MB
052 AtTur0:06:002,75 MB
053 AnNajm0:06:212,92 MB
054 AlQamar0:06:302,98 MB
055 ArRahman0:08:213,83 MB
056 AlWaqia0:07:513,60 MB
057 AlHadid0:10:314,82 MB
058 AlMujadila0:09:564,56 MB
059 AlHashr0:08:514,06 MB
060 AlMumtahina0:07:593,66 MB
061 AsSaff0:04:292,06 MB
062 AlJumua0:03:151,50 MB
063 AlMunafiqoon0:03:391,68 MB
064 AtTaghabun0:04:312,07 MB
065 AtTalaq0:06:212,91 MB
066 AtTahrim0:05:202,45 MB
067 AlMulk0:06:302,98 MB
068 AlQalam0:05:592,75 MB
069 AlHaaqqa0:05:522,69 MB
070 AlMaarij0:04:312,07 MB
071 Nooh0:04:242,02 MB
072 AlJinn0:05:032,32 MB
073 AlMuzzammil0:03:471,74 MB
074 AlMuddaththir0:04:372,12 MB
075 AlQiyama0:03:021,39 MB
076 AlInsan0:04:332,09 MB
077 AlMursalat0:03:401,69 MB
078 AnNaba0:04:362,11 MB
079 AnNaziat0:04:081,90 MB
080 Abasa0:03:111,46 MB
081 AtTakwir0:02:090,99 MB
082 Al-Infitar0:01:470,82 MB
083 AlMutaffifin0:03:371,66 MB
084 AlInshiqaq0:02:201,07 MB
085 AlBurooj0:02:141,02 MB
086 AtTariq0:01:150,58 MB
087 AlAla0:01:220,63 MB
088 AlGhashiya0:01:520,86 MB
089 AlFajr0:02:531,33 MB
090 Albalad0:01:320,71 MB
091 Ashshams0:01:110,55 MB
092 AlLail0:01:320,70 MB
093 AdDhuha0:00:550,42 MB
094 AlInshirah0:00:370,29 MB
095 AtTin0:00:500,39 MB
096 AlAlaq0:01:230,64 MB
097 AlQadr0:00:420,33 MB
098 AlBayyina0:01:470,82 MB
099 AzZalzala0:00:500,39 MB
100 AlAdiyat0:00:560,43 MB
101 AlQaria0:00:550,42 MB
102 AtTakathur0:00:410,32 MB
103 AlAsr0:00:230,18 MB
104 AlHumaza0:00:420,32 MB
105 AlFil0:00:340,26 MB
106 Quraish0:00:290,22 MB
107 AlMaun0:00:350,27 MB
108 AlKauther0:00:200,16 MB
109 AlKafiroon0:00:370,29 MB
110 AnNasr0:00:280,22 MB
111 AlMasadd0:00:320,25 MB
112 AlIkhlas0:00:200,16 MB
113 AlFalaq0:00:290,23 MB
114 AnNas0:00:320,25 MB

Over Abu Bakr al-Shatri

Land: Saoedi-Arabië

Abu Bakr al-Shatri is geboren in 1970 in Jeddah (Saoedi-Arabië), Abu Bakr Ibn Mohamed Al Shatri (ook wel Abi Abdarrahmane genoemd) is een gerenommeerde Saoedische imam en een koranvoorzitter bij uitstek.

Met doorzettingsvermogen studeerde hij in 1996 af in de Heilige Koran van Sheikh Aymane Rochdi Suwaid.

Abu Bakr Al Shatri heeft het voorrecht gehad om gebeden te leiden in veel Saoedische Masjids zoals Al Rajihi, Said Ibn Jubair (Kandara), Abdullatif Jamil, Attakwa (Al Rawda), AChouiaibi (Assalama).

Hij heeft deelgenomen aan talloze islamitische conferenties en evenementen in veel islamitische landen zoals Egypte, Marokko, Zuid-Afrika, Koeweit en Bahrein om er maar een paar te noemen.

Hij is momenteel de imam van de Al Furkane-moskee in Hay Annassim, Jeddah.

nl_NLDutch
001 AlFatiha