Disclaimer

Quran Central is een project van Muslim Central NPO gevestigd in Zuid-Afrika (2016/256811/08)

  1. Muslim Central NPO is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar op deze website wordt verwezen of waarnaar wordt verwezen
  2. Muslim Central NPO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inhoud die wordt gehost op websites van derden
  3. Muslim Central NPO is niet verantwoordelijk voor enige inhoud die is geüpload naar YouTube, Soundcloud, Video of enige andere online videohosting- / streamingdienst die op onze site is ingesloten
  4. Moslim Centrale NPO is het niet noodzakelijk eens met of keurt de ideologieën, boodschappen, theologische meningen en opvattingen van de voordragers of het beleid van hun land goed.
  5. Muslim Central NPO Content op deze site kan worden gedownload en gebruikt voor persoonlijk gebruik alleen. U mag deze bestanden niet voor commerciële doeleinden gebruiken, aangezien veel van deze bestanden regels en voorschriften hebben die de verkoop ervan verhinderen, behalve door de uitgeverijen, voordragers en iedereen die bij de productie ervan betrokken is.
  6. Onze RSS-feeds mogen niet worden gebruikt voor de ontwikkeling van apps van derden die reclame of geldelijk gewin opleveren.
  7. Onze RSS-feeds mogen niet worden gebruikt zonder onze schriftelijke toestemming.
  8. Moslim Centrale NPO is niet aangesloten met een bepaalde beweging, sekte, groep, enz. We veroordelen absoluut in de sterkste bewoordingen terrorisme En elk extremisme gedaan in de naam van de islam en we weigeren ons te associëren met degenen die dergelijk gedrag en dergelijke gedragingen beoefenen en goedkeuren
nl_NLDutch