File Size: 1.08MB

Surah 045 Al-Jathiya recited by Shahriar Parhizgar

About Shahriar Parhizgar

Country: Iran

Shahriar Parhizgar – Quran Audio