File Size: 0.81MB

Surah 060 Al-Mumtahina recited by Shahriar Parhizgar

About Shahriar Parhizgar

Country: Iran

Shahriar Parhizgar – Quran Audio