File Size: 0.12MB

Surah 100 Al-Adiyat recited by Shahriar Parhizgar

About Shahriar Parhizgar

Country: Iran

Shahriar Parhizgar – Quran Audio