Maher Al Mueaqly

Maher Al Mueaqly

Audio: 114

Dela sida
001 Surat AlFatiha0:00:370,22 MB
002 Surat AlBaqara1:48:0237,09 MB
003 Surat AalEImran1:00:1820,71 MB
004 Surat AnNisa1:04:3622,18 MB
005 Surat AlMaidah0:51:2817,67 MB
006 Surat AlAnaam0:50:1417,25 MB
007 Surat AlAraf0:58:4020.15MB
008 Surat AlAnfal0:21:487,49 MB
009 Surat AtTawba0:43:1114,83 MB
010 Surat Yunus0:30:3910,53 MB
011 Surat Hud0:32:5811,32 MB
012 Surat Yusuf0:29:5810,29 MB
013 Surat ArRad0:14:084,86 MB
014 Surat Ibrahim0:13:334,66 MB
015 Surat AlHijr0:10:543,75 MB
016 Surat AnNahl0:33:3711,54 MB
017 Surat AlIsra0:26:008,93 MB
018 Surat AlKahf0:23:127,97 MB
019 Surat Maryam0:17:436,09 MB
020 Surat TaHa0:23:488,18 MB
021 Surat AlAnbiya0:20:176,97 MB
022 Surat AlHajj0:22:197,67 MB
023 Surat AlMumenoon0:18:236.32MB
024 Surat AnNoor0:25:298,75 MB
025 Surat AlFurqan0:15:495.43MB
026 Surat AshShuara0:24:258,39 MB
027 Surat AnNaml0:20:116,93 MB
028 Surat AlQasas0:25:328,77 MB
029 Surat AlAnkaboot0:15:445.41MB
030 Surat ArRoom0:13:584,80 MB
031 Surat Luqman0:08:443,00 MB
032 Surat AsSajda0:06:192,17 MB
033 Surat AlAhzab0:22:127,63 MB
034 Surat Saba0:14:465,07 MB
035 Surat Fatir0:13:214,59 MB
036 Surat YaSeen0:11:363,99 MB
037 Surat AsSaaffat0:15:315.33MB
038 Surat Sad0:12:294,29 MB
039 Surat AzZumar0:18:436.43MB
040 Surat Ghafir0:20:126,94 MB
041 Surat Fussilat0:14:204,92 MB
042 Surat AshShura0:14:274,97 MB
043 Surat AzZukhruf0:15:515.45MB
044 Surat AdDukhan0:06:362.27MB
045 Surat AlJathiya0:09:103,15 MB
046 Surat AlAhqaf0:11:023,79 MB
047 Surat Muhammad0:09:493,37 MB
048 Surat AlFath0:09:203,21 MB
049 Surat AlHujraat0:06:102.12MB
050 Surat Qaf0:06:212,18 MB
051 Surat AdhDhariyat0:06:232,20 MB
052 Surat AtTur0:05:401,95 MB
053 Surat AnNajm0:05:592,06 MB
054 Surat AlQamar0:06:032,08 MB
055 Surat ArRahman0:07:192,52 MB
056 Surat AlWaqia0:08:032,77 MB
057 Surat AlHadid0:09:583,43 MB
058 Surat AlMujadila0:08:232,88 MB
059 Surat AlHashr0:08:513,04 MB
060 Surat AlMumtahina0:06:252.21MB
061 Surat AsSaff0:04:101,43 MB
062 Surat AlJumua0:03:001,03 MB
063 Surat AlMunafiqoon0:03:301,21 MB
064 Surat AtTaghabun0:04:531,68 MB
065 Surat AtTalaq0:04:591,71 MB
066 Surat AtTahrim0:04:351,58 MB
067 Surat AlMulk0:05:251,86 MB
068 Surat AlQalam0:05:291,89 MB
069 Surat AlHaaqqa0:05:031,74 MB
070 Surat AlMaarij0:04:101,43 MB
071 Surat Nooh0:03:561,35 MB
072 Surat AlJinn0:04:411,61 MB
073 Surat AlMuzzammil0:03:341,23 MB
074 Surat AlMuddaththir0:04:251,52 MB
075 Surat AlQiyama0:02:551,01 MB
076 Surat AlInsan0:04:571,70 MB
077 Surat AlMursalat0:03:341,23 MB
078 Surat AnNaba0:03:341,23 MB
079 Surat AnNaziat0:03:141,11 MB
080 Surat Abasa0:02:490,97 MB
081 Surat AtTakwir0:01:530,65 MB
082 Surat AlInfitar0:01:280,51 MB
083 Surat AlMutaffifin0:03:101,09 MB
084 Surat AlInshiqaq0:01:540,66 MB
085 Surat AlBurooj0:01:560,67 MB
086 Surat AtTariq0:01:070,39 MB
087 Surat AlAla0:01:190,46 MB
088 Surat AlGhashiya0:01:380,56 MB
089 Surat AlFajr0:02:340,89 MB
090 Surat AlBalad0:01:320,53 MB
091 Surat AshShams0:01:020,36 MB
092 Surat AlLail0:01:230,48 MB
093 Surat AdDhuha0:00:480,28 MB
094 Surat AlInshirah0:00:300,18 MB
095 Surat AtTin0:00:400,23 MB
096 Surat AlAlaq0:01:140,43 MB
097 Surat AlQadr0:00:320,19 MB
098 Surat AlBayyina0:01:360,55 MB
099 Surat AzZalzala0:00:450,26 MB
100 Surat AlAdiyat0:00:470,27 MB
101 Surat AlQaria0:00:440,26 MB
102 Surat AtTakathur0:00:340,20 MB
103 Surat AlAsr0:00:200,12 MB
104 Surat AlHumaza0:00:420,24 MB
105 Surat AlFil0:00:300,18 MB
106 Surat Quraish0:00:250,15 MB
107 Surat AlMaun0:00:320,19 MB
108 Surat AlKauther0:00:180,11 MB
109 Surat AlKafiroon0:00:330,19 MB
110 Surat AnNasr0:00:240,14 MB
111 Surat AlMasadd0:00:310,18 MB
112 Surat AlIkhlas0:00:160,10 MB
113 Surat AlFalaq0:00:240,14 MB
114 Surat AnNas0:00:290,17 MB

Om Maher Al Mueaqly

Land: Saudiarabien

Maher Al Mueaqly har hyllat från profetens stad ﷺ.

Sheikh Maher Ibn Hamd Ibn Mueaql Al Mueaqly Al Baloui fördes in i denna värld 1969 och har varit ett välkommet tillskott till Koranens recitation och predikande.

Att vara en hjärna i studien av matematik tog Sheik Maher till ledande böner i många Masajids i Mecka och Madinah som senare gav plats för honom att utses till den officiella rådgivaren till prins Abdul Majid i Mekka, Saudiarabien.

Hans karriär tog en liten omväg och han dirigerade sig till undervisning vid King Abdullah Saud University i Mecka. Samtidigt avslutade Shaykh Maher sin doktorsexamen 2012 från Umm Al Qura University.

Ursprungligen ombedd att tjäna som imam i Masjid Al Nabawi 2006 och 2007, överlämnades han äntligen permanent Imamat vid moskéns moské, Masjid Al Haram i Makkah 2007. Detta var en milstolpe för denna begåvade Shaykh och detta var snart att följas av en annan fjäder i hans bejeweled mössa som hade det ultimata privilegiet och äran att leda Taraweeh bönerna tillsammans med en annan storslagen personlighet, Sheikh Abdul Rahman Al Sudais 2008.

Han har lyckats leda bönerna som en imam tillsammans med många andra storheter i fältet, främst Sheikh Abdullah Awad Al Juhany och Sheikh Khalid Al Ghamdi. Sheikh Maher tjänar nu som Khateeb av Masjid Al Haram i Ramadan 2016 på order av kung Salman.

sv_SESwedish
001 Surat AlFatiha