Mahmoud Khalil Al-Husary

Mahmoud Khalil Al-Husary

Audio: 114

Dela sida
001 AlFatiha00:00:341,01 MB
002 AlBaqara3:18:0267,99 MB
003 AalEImran1:54:0439,16 MB
004 AnNisa1:54:1939,25 MB
005 AlMaidah1:32:1131,65 MB
006 AlAnaam01:43:5736,20 MB
007 AlAraf1:47:0836,79 MB
008 AlAnfal0:41:2114.20MB
009 AtTawba1:26:2529,67 MB
010 Yunus0:58:5220,21 MB
011 Hud0:54:2518,69 MB
012 Yusuf0:56:3519.43MB
013 ArRad0:26:549,24 MB
014 Ibrahim0:27:229,40 MB
015 AlHijr0:22:137,63 MB
016 AnNahl0:57:4719,84 MB
017 AlIsra0:49:5517,14 MB
018 AlKahf0:47:1616,23 MB
019 Maryam0:24:228,37 MB
020 TaHa0:38:4813,32 MB
021 AlAnbiya0:36:5012,65 MB
022 AlHajj0:41:3714,29 MB
023 AlMumenoon0:34:4511,93 MB
024 AnNoor0:44:2015,22 MB
025 AlFurqan0:29:009,96 MB
026 AshShuara0:48:4616,74 MB
027 AnNaml0:42:1814,52 MB
028 AlQasas0:52:0817,90 MB
029 AlAnkaboot0:33:4611,60 MB
030 ArRoom0:28:339,80 MB
031 Luqman0:18:476,45 MB
032 AsSajda0:13:374,68 MB
033 AlAhzab0:40:2813,89 MB
034 Saba0:24:228,37 MB
035 Fatir0:23:358,10 MB
036 YaSeen0:23:358,10 MB
037 AsSaaffat0:33:4611,59 MB
038 Ledsen0:24:598,58 MB
039 AzZumar0:38:2213,17 MB
040 Ghafir0:38:4813,32 MB
041 Fussilat0:24:358,44 MB
042 AshShura00:28:2110,25 MB
043 AzZukhruf0:30:5410,61 MB
044 AdDukhan0:13:494,74 MB
045 AlJathiya0:17:426,08 MB
046 AlAhqaf0:19:066,56 MB
047 Muhammad0:17:546,15 MB
048 AlFath0:16:525,79 MB
049 AlHujraat0:12:494,40 MB
050 Qaf0:12:504,41 MB
051 AdhDhariyat0:12:404,35 MB
052 AtTur0:09:563,41 MB
053 AnNajm0:11:223,91 MB
054 AlQamar0:12:084,17 MB
055 ArRahman0:17:055,87 MB
056 AlWaqia0:16:335,68 MB
057 AlHadid0:18:366,39 MB
058 AlMujadila0:16:365,70 MB
059 AlHashr0:13:584,80 MB
060 AlMumtahina0:10:033,45 MB
061 AsSaff0:07:002,40 MB
062 AlJumua0:05:271,87 MB
063 AlMunafiqoon0:06:262.21MB
064 AtTaghabun0:08:242,88 MB
065 AtTalaq0:09:003,09 MB
066 AtTahrim0:09:363,30 MB
067 AlMulk0:11:103,83 MB
068 AlQalam0:11:173,87 MB
069 AlHaaqqa0:07:572,73 MB
070 AlMaarij0:07:122,47 MB
071 Nooh0:06:572.39MB
072 AlJinn0:08:322,93 MB
073 AlMuzzammil0:06:212,18 MB
074 AlMuddaththir0:07:212,52 MB
075 AlQiyama0:05:011,72 MB
076 AlInsan0:08:422,99 MB
077 AlMursalat0:07:242,54 MB
078 AnNaba0:06:422,30 MB
079 AnNaziat0:06:382.28MB
080 Abasa0:04:411,61 MB
081 AtTakwir0:03:341,22 MB
082 AlInfitar0:02:581,02 MB
083 AlMutaffifin0:06:442.32MB
084 AlInshiqaq0:03:531,33 MB
085 AlBurooj0:03:591,37 MB
086 AtTariq0:02:150,78 MB
087 AlAla0:02:400,92 MB
088 AlGhashiya0:03:381,25 MB
089 AlFajr0:05:221,84 MB
090 AlBalad0:03:001,03 MB
091 AshShams0:02:040,71 MB
092 AlLail0:02:440,94 MB
093 AdDhuha0:01:320,53 MB
094 AlInshirah0:01:010,35 MB
095 AtTin0:01:230,47 MB
096 AlAlaq0:02:360,89 MB
097 AlQadr0:01:050,37 MB
098 AlBayyina0:03:061,06 MB
099 AzZalzala0:01:270,50 MB
100 AlAdiyat0:01:330,53 MB
101 AlQaria0:01:280,50 MB
102 AtTakathur0:01:110,41 MB
103 AlAsr0:00:380,22 MB
104 AlHumaza0:01:170,44 MB
105 AlFil0:00:560,32 MB
106 Quraish0:00:490,28 MB
107 AlMaun0:01:070,39 MB
108 AlKauther0:00:310,18 MB
109 AlKafiroon0:01:030,36 MB
110 AnNasr0:00:470,27 MB
111 AlMasadd0:00:520,30 MB
112 AlIkhlas0:00:330,19 MB
113 AlFalaq0:00:460,27 MB
114 AnNas0:01:050,37 MB

Om Mahmoud Khalil Al-Husary

Land: Egypten

Mahmoud Khalil Al-Husary är född i en by som heter Shobra Al Namla en Tant i Egypten.

Han är en välkänd och framstående reciterare av den Heliga Koranen.

Vid den åtta åldern 8 hade han redan fullbordat Hifz i hela Koranen. Vid 12 års ålder hade han redan memorerat och lärt sig de tio recitationerna i Al Azhar.

1944 debuterade han på radion med Koranrecitation den 16 februari 1944. Den 7 augusti 1948 tilldelades han Muezzin av Sidi Hamza-moskén.

1949 utnämndes Mahmoud Khalil Al Hussary till imam av Al Imam Al Hussein-moskén i Kairo 1955. Mahmoud Khalil Al Hussary var en av de mest uppskattade och eftertraktade koranrecitrarna i sin tid.

sv_SESwedish
001 AlFatiha