அப்துல் பாசித்

சூரா 001 அல்பாதிஹா00:00:470.68MB
சூரா 002 அல்பகரா04:23:0230.60 எம்.பி.
சூரா 003 ஆல்இம்ரான்2:35:4917.84MB
சூரா 004 அன்னிசா2:47:2121.56MB
சூரா 005 அல் மைதா2:11:2430.08MB
சூரா 006 அல்அனம்2:20:1116.05MB
சூரா 007 அல்அராஃப்2:36:0220.10MB
சூரா 008 அல்அன்பால்0:57:076.54MB
சூரா 009 அட்டாவ்பா1:53:2712.99MB
சூரா 010 யூனுஸ்1:20:389.24 எம்.பி.
சூரா 011 ஹட்1:28:4410.16 எம்.பி.
சூரா 012 யூசுப்1:21:3510.51MB
சூரா 013 அர்ராட்0:38:465.00MB
சூரா 014 இப்ராஹிம்0:41:255.34MB
சூரா 015 அல்ஹிஜ்ர்0:35:134.54MB
சூரா 016 அன்னல்1:28:1311.37 எம்.பி.
சூரா 017 அலிஸ்ரா1:10:069.03MB
சூரா 018 அல்காஃப்1:09:428.98MB
சூரா 019 மரியம்0:42:465.52MB
சூரா 020 தாஹா0:59:247.66MB
சூரா 021 அல்அன்பியா0:56:477.32 எம்.பி.
சூரா 022 அல்ஹஜ்0:58:106.67MB
சூரா 023 அல்முமேனூன்0:51:056.59MB
சூரா 024 அன்னூர்1:04:198.29 எம்.பி.
சூரா 025 அல்ஃபுர்கான்0:39:375.68MB
சூரா 026 அஷ்ஷுவாரா1:11:189.19MB
சூரா 027 அன்னாம்0:52:586.83MB
சூரா 028 அல்காசாஸ்1:04:597.44 எம்.பி.
சூரா 029 அல்அங்கபூட்0:47:466.16MB
சூரா 030 அர்ரூம்0:37:2517.13MB
சூரா 031 லுக்மான்0:23:095.31MB
சூரா 032 அஸ்ஸஜ்தா0:16:282.13MB
சூரா 033 அல்அஹ்சாப்0:59:327.68MB
சூரா 034 சபா0:38:264.96MB
சூரா 035 ஃபாத்திர்0:35:5316.43MB
சூரா 036 யாசீன்0:34:3723.78MB
சூரா 037 அஸ்ஸாஃபத்0:52:266.76MB
சூரா 038 சோகம்0:36:494.75MB
சூரா 039 அஸ்ஸுமார்0:55:017.09MB
சூரா 040 காஃபிர்0:57:597.47MB
சூரா 041 புஸ்ஸிலத்0:38:1017.47 எம்.பி.
சூரா 042 அஷ்ஷுரா0:39:085.05MB
சூரா 043 அஸ்ஸுக்ருஃப்0:41:195.33MB
சூரா 044 AdDukhan0:18:452.42 எம்.பி.
சூரா 045 அல்ஜாதியா0:22:482.94MB
சூரா 046 அல்அகாஃப்0:31:054.01MB
சூரா 047 முஹம்மது0:25:343.30 எம்.பி.
சூரா 048 அல்ஃபாத்0:25:573.35MB
சூரா 049 அல்ஹுஜ்ராத்0:18:052.34 எம்.பி.
சூரா 050 காஃப்0:17:592.32 எம்.பி.
சூரா 051 ஆத் தரியத்0:18:092.35MB
சூரா 052 அட்டூர்0:15:522.05MB
சூரா 053 அன்னஜ்0:16:592.19 எம்.பி.
சூரா 054 அல்கமர்0:17:022.20MB
சூரா 055 அர்ரஹ்மான்0:20:492.69MB
சூரா 056 அல்வாகியா0:20:412.67MB
சூரா 057 அல்ஹாடிட்0:27:233.53MB
சூரா 058 அல்முஜாடிலா0:23:223.02MB
சூரா 059 அல்ஹஷ்ர்0:22:582.97 எம்.பி.
சூரா 060 அல்மும்தாஹினா0:18:402.41 எம்.பி.
சூரா 061 அஸ்ஸாஃப்0:10:221.34MB
சூரா 062 அல்ஜுமுவா0:08:201.08MB
சூரா 063 அல்முனாஃபிகூன்0:08:451.13MB
சூரா 064 அட்டகாபூன்0:11:331.50MB
சூரா 065 அட்டலாக்0:13:341.95MB
சூரா 066 அட்டாஹ்ரிம்0:12:281.61MB
சூரா 067 அல்முல்க்0:14:091.83MB
சூரா 068 அல்கலாம்0:15:161.98MB
சூரா 069 அல்ஹாகா0:12:511.66MB
சூரா 070 அல்மரிஜ்0:10:381.38MB
சூரா 071 நூஹ்0:09:251.22MB
சூரா 072 அல்ஜின்0:11:401.51MB
சூரா 073 அல்முசம்மில்0:08:471.14MB
சூரா 074 அல்முத்தத்தீர்0:11:351.50MB
சூரா 075 அல்கியாமா0:07:240.96MB
சூரா 076 அலின்சன்0:11:591.55MB
சூரா 077 அல்முர்சலத்0:09:431.26MB
சூரா 078 அன்னாபா0:08:391.12MB
சூரா 079 அன்னசியாட்0:08:031.04MB
சூரா 080 அபாசா0:06:240.83MB
சூரா 081 அட்டக்வீர்0:05:060.66MB
சூரா 082 அல்இன்பிதார்0:04:060.54MB
சூரா 083 அல்முட்டாஃபிஃபின்0:08:481.14MB
சூரா 084 அல்இன்ஷிகாக்0:05:080.67MB
சூரா 085 அல்புரூஜ்0:05:320.72MB
சூரா 086 அட்டாரிக்0:03:080.41MB
சூரா 087 அல்அலா0:04:220.57MB
சூரா 088 அல்காஷியா0:05:310.72MB
சூரா 089 அல்ஃபாஜ்ர்0:07:260.97MB
சூரா 090 அல்பாலாத்0:04:130.55MB
சூரா 091 அஷ்ஷாம்ஸ்0:03:350.47MB
சூரா 092 அல்லைல்0:04:170.56MB
சூரா 093 ஆத்ஹுஹா0:02:200.31MB
சூரா 094 அல்இன்ஷிரா0:01:380.22MB
சூரா 095 அட்டின்0:01:500.25MB
சூரா 096 அல்அலக்0:03:230.44MB
சூரா 097 அல்காட்ர்0:01:230.19MB
சூரா 098 அல்பாயினா0:04:080.54MB
சூரா 099 அஸ்ஸல்சலா0:02:020.27MB
சூரா 100 அல்அதியாத்0:02:190.31MB
சூரா 101 அல்காரியா0:02:010.27MB
சூரா 102 அட்டகதூர்0:01:470.24MB
சூரா 103 அல்அஸ்ர்0:00:490.11MB
சூரா 104 அல்ஹுமாசா0:01:410.23MB
சூரா 105 அல்ஃபில்0:01:260.19MB
சூரா 106 குரைஷ்0:01:100.16MB
சூரா 107 அல்மவுன்0:01:430.23MB
சூரா 108 அல்காதர்0:00:440.10MB
சூரா 109 அல்காஃபிரூன்0:01:300.20MB
சூரா 110 அன்னாஸ்ர்0:01:010.14MB
சூரா 111 அல்மசாத்0:01:110.16MB
சூரா 112 அலிக்லாஸ்0:00:410.10MB
சூரா 113 அல்ஃபலாக்0:01:030.14MB
சூரா 114 அன்னாஸ்0:01:200.18MB

அப்துல் பாசித் பற்றி

நாடு: எகிப்து

1927 ஆம் ஆண்டில் எகிப்தில் அர்மண்ட் என்ற சிறிய கிராமத்தில் அப்துல் பாசித் பிறந்தார், காரி அப்துல்-பாசித் 'அப்துஸ்-சமத், அல்லது வெறுமனே அப்துல் பாசித் என்று அழைக்கப்படுபவர் புகழ்பெற்ற காரி.

முஹம்மது ரிஃபாத்தின் பாராயணத்தால் அவர் மயக்கமடைந்தார் மற்றும் ஏழு வெவ்வேறு பாணிகளில் குர்ஆனை மனப்பாடம் செய்வதில் வெற்றி பெற்றார். ரமழான் மாதத்தில் உள்ளூர் மசூதிகளில் 14 வயதில் தாராவிஹை வழிநடத்தினார்.

அவரது பாராயணம், தொனி மற்றும் தாஜ்வீத்தின் விதிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவரது கேட்போர் எப்போதும் வசீகரிக்கப்பட்டனர். சூரா ஃபாத்திஹாவை ஓதுவதற்கு மிகவும் பிரபலமானவர், அவரது பாணி மிகவும் தனித்துவமானது, இதன் காரணமாக அவர் 1970 களில் மூன்று உலக கிராத் போட்டிகளில் வென்றார்.

ஒருவரின் பதிவுகளை வணிகமயமாக்கும் போக்கு ஷேக்கிலிருந்து தொடங்கியது, அவர் எகிப்தில் உள்ள ரெசிட்டர்ஸ் யூனியனின் முதல் தலைவராக இருந்தார்.

ta_LKTamil
சூரா 001 அல்பாதிஹா