அபுபக்கர் அல்-சத்ரி

001 அல்பதிஹா0:01:030.49MB
002 அல்பகரா1:58:0554.06MB
003 ஆல்-இ-இம்ரான்01:09:4932.52MB
004 அன்னிசா1:13:1333.52MB
005 அல்மைதா0:56:0425.67MB
006 அல்அனம்0:58:2226.73MB
007 அல்அராஃப்1:07:3430.93MB
008 அல்அன்பால்0:25:1811.59MB
009 அட்டாவ்பா0:51:0423.38 எம்.பி.
010 யூனுஸ்0:31:3814.49 எம்.பி.
011 ஹட்0:40:0818.37 எம்.பி.
012 யூசுப்0:38:0517.44 எம்.பி.
013 அர்ராட்0:16:267.53MB
014 இப்ராஹிம்0:17:318.02MB
015 அல்ஹிஜ்ர்0:15:177.00 எம்.பி.
016 அன்னல்0:35:1816.16MB
017 அலிஸ்ரா0:28:4813.19MB
018 அல்காஃப்0:30:3113.97MB
019 மரியம்0:18:338.50 எம்.பி.
020 தாஹா0:26:3412.17MB
021 அல்அன்பியா0:24:1211.09MB
022 அல்ஹஜ்0:26:4512.25MB
023 அல்முமேனூன்0:21:229.79MB
024 அன்னூர்0:27:0612.41MB
025 அல்ஃபுர்கான்0:19:088.76MB
026 அஷ்ஷுவாரா0:26:2412.09MB
027 அன்னாம்0:23:4010.84MB
028 அல்காசாஸ்0:47:1721.65 எம்.பி.
029 அல்அங்கபூட்0:33:1815.25MB
030 அர்ரூம்0:15:557.29 எம்.பி.
031 லுக்மான்0:09:574.56MB
032 அஸ்ஸஜ்தா0:07:153.32MB
033 அல்அஹ்சாப்0:26:0011.90MB
034 சபா0:16:567.76MB
035 ஃபாத்திர்0:14:476.77MB
036 யாசீன்0:14:116.50MB
037 அஸ்ஸாஃபாட்0:22:5310.48 எம்.பி.
038 சோகம்0:14:566.85MB
039 அஸ்ஸுமார்0:22:4010.38 எம்.பி.
040 காஃபிர்0:25:0611.50 எம்.பி.
041 புஸ்ஸிலத்0:16:337.58MB
042 அஷ்ஷுரா0:16:297.55MB
043 அஸ்ஸுக்ருஃப்0:17:308.02MB
044 AdDukhan0:08:173.80MB
045 அல்ஜாதியா0:09:504.51MB
046 அல்அகாஃப்0:13:045.99MB
047 முஹம்மது0:10:234.76MB
048 அல்பாத்0:10:514.97MB
049 அல்ஹுஜ்ராத்0:07:083.27MB
050 காஃப்0:09:374.41 எம்.பி.
051 ஆத்தரியத்0:06:272.96MB
052 அட்டூர்0:06:002.75MB
053 அன்னாஜ்0:06:212.92MB
054 அல்காமர்0:06:302.98MB
055 அர்ரஹ்மான்0:08:213.83MB
056 அல்வாக்கியா0:07:513.60 எம்.பி.
057 அல்ஹாடிட்0:10:314.82MB
058 அல்முஜாடிலா0:09:564.56MB
059 அல்ஹாஷ்ர்0:08:514.06MB
060 அல்மும்தாஹினா0:07:593.66MB
061 அஸ்ஸாஃப்0:04:292.06MB
062 அல்ஜுமுவா0:03:151.50MB
063 அல்முனாஃபிகூன்0:03:391.68MB
064 அட்டகாபூன்0:04:312.07MB
065 அட்டலாக்0:06:212.91 எம்.பி.
066 அட்டாஹ்ரிம்0:05:202.45 எம்.பி.
067 அல்முல்க்0:06:302.98MB
068 அல்கலாம்0:05:592.75MB
069 அல்ஹாகா0:05:522.69MB
070 அல்மாரிஜ்0:04:312.07MB
071 நூ0:04:242.02MB
072 அல்ஜின்0:05:032.32 எம்.பி.
073 அல்முசம்மில்0:03:471.74MB
074 அல்முதத்தீர்0:04:372.12MB
075 அல்கியாமா0:03:021.39MB
076 அலின்சன்0:04:332.09MB
077 அல்முர்சலத்0:03:401.69MB
078 அன்னாபா0:04:362.11MB
079 அன்னசியாட்0:04:081.90MB
080 அபாசா0:03:111.46MB
081 அட்டக்வீர்0:02:090.99MB
082 அல்-இன்பிடார்0:01:470.82MB
083 அல்முட்டாஃபிஃபின்0:03:371.66MB
084 அல்இன்ஷிகாக்0:02:201.07MB
085 அல்புரூஜ்0:02:141.02MB
086 அட்டாரிக்0:01:150.58MB
087 அல்அலா0:01:220.63MB
088 அல்காஷியா0:01:520.86MB
089 அல்ஃபாஜ்ர்0:02:531.33MB
090 அல்பாலாட்0:01:320.71MB
091 அஷ்ஷாம்ஸ்0:01:110.55MB
092 அல்லெயில்0:01:320.70MB
093 AdDhuha0:00:550.42MB
094 அல்இன்ஷிரா0:00:370.29MB
095 அட்டின்0:00:500.39MB
096 அல்அலக்0:01:230.64MB
097 அல்காட்ர்0:00:420.33MB
098 அல்பாயினா0:01:470.82MB
099 அஸ்ஸல்சலா0:00:500.39MB
100 அல்அதியாத்0:00:560.43MB
101 அல்காரியா0:00:550.42MB
102 அட்டகதூர்0:00:410.32MB
103 அல்அஸ்ர்0:00:230.18MB
104 அல்ஹுமாசா0:00:420.32MB
105 அல்ஃபில்0:00:340.26MB
106 குரைஷ்0:00:290.22MB
107 அல்மவுன்0:00:350.27MB
108 அல்காதர்0:00:200.16MB
109 அல்காஃபிரூன்0:00:370.29MB
110 அன்னாஸ்ர்0:00:280.22MB
111 அல்மசாத்0:00:320.25MB
112 அலிக்லாஸ்0:00:200.16MB
113 அல்பாலக்0:00:290.23MB
114 அன்னாஸ்0:00:320.25MB

அபுபக்கர் அல்-சத்ரி பற்றி

நாடு: சவூதி அரேபியா

அபுபக்கர் அல்-சத்ரி 1970 இல் ஜெட்டாவில் (சவுதி அரேபியா) பிறந்தார், அபுபக்கர் இப்னு மொஹமட் அல் சத்ரி (அபி அப்துர்ரஹ்மானே என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்) ஒரு புகழ்பெற்ற சவுதி இமாம் மற்றும் குர்ஆன் பாராயணம் செய்பவர்.

விடாமுயற்சியுடன், அவர் 1996 இல் ஷேக் அய்மேன் ரோச்ச்டி சுவைதிடமிருந்து புனித குர்ஆனில் பட்டம் பெற்றார்.

அல் ராஜிஹி, சையத் இப்னு ஜுபைர் (கந்தாரா), அப்துல்லாதிஃப் ஜமீல், அட்டக்வா (அல் ராவ்தா), அச்ச ou யாயி (அசலாமா) போன்ற பல சவுதி மசூதிகளில் அபுபக்கர் அல் சத்ரிக்கு முன்னணி பிரார்த்தனை செய்யும் பாக்கியம் கிடைத்துள்ளது.

எகிப்து, மொராக்கோ, தென்னாப்பிரிக்கா, குவைத் மற்றும் பஹ்ரைன் போன்ற பல இஸ்லாமிய நாடுகளில் ஏராளமான இஸ்லாமிய மாநாடுகள் மற்றும் நிகழ்வுகளில் அவர் ஒரு பகுதியாக இருந்துள்ளார்.

அவர் தற்போது ஜெட்டாவின் ஹே அன்னாசிமில் உள்ள அல் ஃபுர்கானே மசூதியின் இமாம் ஆவார்.

ta_LKTamil
001 அல்பதிஹா