அக்ரம் அல் ஆலக்மி

001 அல்-பாத்திஹா0:00:550.84MB
002 அல்-பகாரா2:24:10131.99MB
003 ஆல்-இ-இம்ரான்1:16:3670.14MB
004 அன்-நிசா1:25:0677.92MB
005 அல்-மா-இடா1:00:1055.09MB
006 அல்-அனாம்1:06:1860.71MB
007 அல்-அராஃப்1:17:0570.58MB
008 அல்-அன்ஃபால்0:27:0324.77 எம்.பி.
009 அட்-தவ்பா0:49:1745.13MB
010 யூனுஸ்0:36:2833.39 எம்.பி.
011 ஹட்0:39:2836.14MB
012 யூசுப்0:39:1735.97 எம்.பி.
013 அர்-ராட்0:19:2317.76MB
014 இப்ராஹிம்0:18:2616.89MB
015 அல்-ஹிஜ்ர்0:13:4412.58MB
016 அன்-நல்0:35:4632.76MB
017 அல்-இஸ்ரா0:30:0427.54MB
018 அல்-கஹ்ஃப்0:33:2830.65 எம்.பி.
019 மரியம்0:20:5519.15 எம்.பி.
020 தா-ஹா0:28:0025.64 எம்.பி.
021 அல்-அன்பியா0:23:3921.67 எம்.பி.
022 அல்-ஹஜ்0:26:2224.15MB
023 அல்-முமினூன்0:24:0021.99 எம்.பி.
024 அன்-நூர்0:29:3927.16 எம்.பி.
025 அல்-ஃபுர்கான்0:18:5817.38 எம்.பி.
026 ஆஷ்-ஷுவாரா0:27:3625.28MB
027 அன்-நம்0:22:3620.70 எம்.பி.
028 அல்-கசாஸ்0:29:4127.18 எம்.பி.
029 அல்-அங்கபூத்0:20:5919.21 எம்.பி.
030 அர்-ரூம்0:17:3816.15MB
031 லுக்மான்0:10:379.73MB
032 அஸ்-சஜ்தா0:07:407.02MB
033 அல்-அஹ்ஸாப்0:27:3425.24MB
034 சபா0:17:0315.62MB
035 ஃபாத்திர்0:15:2214.08MB
036 யா-பார்த்தேன்0:14:5013.58MB
037 அஸ்-சஃபாத்0:19:1417.62MB
038 சோகம்0:15:4914.49 எம்.பி.
039 அஸ்-ஜுமார்0:23:2121.38 எம்.பி.
040 காஃபிர்0:24:4422.66MB
041 புஸ்ஸிலத்0:19:1617.65 எம்.பி.
042 ஆஷ்-ஷுரா0:18:2616.89MB
043 ஆஸ்-ஜுக்ருஃப்0:17:0215.60 எம்.பி.
044 ஆத்-துகான்0:07:296.86MB
045 அல்-ஜாதியா0:09:388.83MB
046 அல்-அஹ்காஃப்0:12:3811.57MB
047 முஹம்மது0:10:5510.00 எம்.பி.
048 அல்-பாத்0:10:529.96MB
049 அல்-ஹுஜ்ராத்0:07:477.14MB
050 காஃப்0:08:337.83MB
051 ஆத்-தரியத்0:08:217.65MB
052 அட்-டூர்0:07:326.91MB
053 அன்-நஜ்ம்0:08:067.42 எம்.பி.
054 அல்-கமர்0:07:397.01MB
055 அர்-ரஹ்மான்0:10:029.20MB
056 அல்-வாகியா0:10:169.41 எம்.பி.
057 அல்-ஹதீத்0:12:1211.18 எம்.பி.
058 அல்-முஜாடிலா0:10:019.18MB
059 அல்-ஹஷ்ர்0:09:509.02MB
060 அல்-மும்தாஹினா0:07:447.08MB
061 அஸ்-சாஃப்0:03:583.64MB
062 அல்-ஜுமுவா0:03:163.00MB
063 அல்-முனாபிகூன்0:03:243.13MB
064 அட்-தாகாபூன்0:04:203.98MB
065 அட்-தலாக்0:05:124.77MB
066 அட்-தஹ்ரிம்0:05:174.84MB
067 அல்-முல்க்0:07:256.80MB
068 அல்-கலாம்0:07:457.11MB
070 அல்-மரிஜ்0:05:325.08MB
071 நூ0:05:264.98MB
072 அல்-ஜின்0:06:305.96MB
073 அல்-முஸம்மில்0:05:134.78MB
074 அல்-முத்தத்தீர்0:06:336.00 எம்.பி.
075 அல்-கியாமா0:04:003.67MB
076 அல்-இன்சன்0:05:405.20MB
077 அல் முர்சலத்0:04:534.48MB
078 அன்-நபா0:04:584.55MB
079 அன்-நாசியாட்0:04:524.47MB
080 அபாசா0:03:533.56MB
081 அட்-தக்வீர்0:02:432.50 எம்.பி.
082 அல்-இன்பிடார்0:02:091.98MB
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்0:04:484.40MB
084 அல்-இன்ஷிகாக்0:02:392.43MB
085 அல் புரோஜ்0:02:532.65MB
086 அட்-தாரிக்0:01:351.45MB
087 அல்-ஆலா0:01:411.55MB
088 அல்-காஷியா0:02:091.98MB
089 அல்-ஃபஜ்ர்0:03:303.21 எம்.பி.
090 அல்-பாலாத்0:01:531.74MB
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்0:01:261.33MB
092 அல்-லெயில்0:02:011.85MB
093 ஆத்-துஹா0:01:030.98MB
094 அல்-இன்ஷிரா0:00:400.62MB
095 அட்-டின்0:00:560.86MB
096 அல்-அலக்0:01:381.51MB
097 அல்-கத்ர்0:00:430.66MB
098 அல்-பேயினா0:02:152.07MB
099 அஸ்-ஸல்சலா0:00:560.87MB
100 அல்-ஆதியாத்0:01:051.01MB
101 அல்-கரியா0:00:560.87MB
102 அட்-தகாதூர்0:00:480.73MB
103 அல்-அஸ்ர்0:00:230.36MB
104 அல்-ஹுமாசா0:00:480.75MB
105 அல்-ஃபில்0:00:400.62MB
106 குரைஷ்0:00:330.51MB
107 அல்-ம un ன்0:00:460.71MB
108 அல்-க ut தர்0:00:200.32MB
109 அல்-காபிரூன்0:00:450.70MB
110 அன்-நாஸ்ர்0:00:300.47MB
111 அல் மசாத்0:00:350.54MB
112 அல்-இக்லாஸ்0:00:200.32MB
113 அல்-ஃபலக்0:00:320.49MB
114 அன்-நாஸ்0:00:390.61MB

அக்ரம் அல் ஆலக்மி பற்றி

நாடு: எகிப்து

எகிப்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஷேக் அக்ரம் அல் சயீத் அப்துல்லா இஸ்மாயில் அல் ஆலக்மி 1971 டிசம்பரில் இந்த உலகத்திற்கு காலடி வைத்தார்.

குர்ஆன் கற்றல் துறையில் அவர் பெற்ற முதல் வெற்றி “பத்து வாசிப்புகள்” உடன் சான்றிதழ் பெற்றது, ஹாஃப்ஸ் அன் அசெம் பாராயணத்தின் படி, கேக் மீது ஐசிங் என்பது இயல்பான திறமை மற்றும் பரிசின் அடிப்படையில் ஷேக் இசா அல் மசர ou யின் கெளரவமான பரிந்துரையாகத் தோன்றியது அவர் பரம்பரை மற்றும் விடாமுயற்சியுடன் தேர்ச்சி பெற்ற பாராயணம்.

அப்துல்லா பின் மசாத் மசூதி, அன்சார் அல் சுன்னா அல் முஹம்மதியா மசூதி, சபாப் அல் இஸ்லாம் மசூதி போன்ற முக்கிய மசூதிகளில் பிரார்த்தனை நடத்த இமாமத் அவருடன் உண்மையான அழைப்பு விடுத்ததை அவரது தொழில் வாழ்க்கை கண்டது.

பிரசங்கம் என்பது அவரது தொழில் வாழ்க்கையின் அடுத்த பெரிய தாவலாகும், இது அவ்காஃப் அமைச்சகத்துடன் இணைந்து “அப்துல்லா பின் மசாத்” மசூதியில் அதே பதவியில் நியமிக்கப்பட்டதைக் கண்டது.

தற்போது, இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ரீடிங்ஸில் நிபுணத்துவத்தின் கடைசி கட்டத்தில் ஒரு மாணவர், பல்வேறு அரபு நாடுகளில் உள்ள பல மசாஜித்களில் ஒரு இமாமாகவும் பணியாற்றி வருகிறார், மேலும் ஆர்வமுள்ள கற்றவர்களுக்கு குர்ஆனின் நுணுக்கங்களுடன் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கல்வி கற்பிப்பார். அல் மஜ்த் சேனல், அல் ஹபீத் சேனல் மற்றும் அல்-பஜ்ர் சேனலில் அவர் குர்ஆன் ஓதினால் ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் முஸ்லீம் உம்மாவும் பெரிதும் பயனடைந்துள்ளனர்.

ta_LKTamil
001 அல்-பாத்திஹா