பந்தர் பலீலா

096 அல்-அலக்00:01:171.19MB
091 ஆஷ்-ஷாம்ஸ்00:01:291.27MB
090 அல்-பாலாத்00:01:571.49 எம்.பி.
084 அல்-இன்ஷிகாக்00:02:101.59MB
083 அல்-முட்டாஃபிஃபின்00:04:462.78MB
078 அன்-நபா00:03:502.36 எம்.பி.
051 ஆத்-தரியத்00:07:554.23MB
047 முஹம்மது00:11:365.91MB
043 ஆஸ்-ஜுக்ருஃப்00:14:047.04MB
039 அஸ்-ஜுமார்00:27:0012.96MB
037 அஸ்-சஃபாத்00:20:129.84MB
029 அல்-அங்கபூத்00:20:118.69MB
028 அல்-கசாஸ்00:23:5710.19 எம்.பி.
026 ஆஷ்-ஷுவாரா00:24:2110.35MB
025 அல்-ஃபுர்கான்00:18:598.20MB
017 அல்-இஸ்ரா00:37:3315.64 எம்.பி.
013 அர்-ராட்00:20:458.91 எம்.பி.
007 அல்-அராஃப்00:59:4824.55MB
006 அல்-அனாம்00:55:2322.78MB
005 அல்-மா-இடா00:48:3220.04MB
004 அன்-நிசா01:09:1628.35MB
003 ஆல்-இ-இம்ரான்01:01:2625.20MB
001 அல்-பாத்திஹா0:00:440.67MB
002 அல்-பகாரா1:45:2824.15MB
008 அல்-அன்ஃபால்0:29:0710.00 எம்.பி.
009 அட்-தவ்பா0:55:3619.09MB
010 யூனுஸ்0:42:2114.55MB
011 ஹட்0:44:5210.27 எம்.பி.
012 யூசுப்0:37:2812.87MB
014 இப்ராஹிம்0:22:267.71MB
015 அல்-ஹிஜ்ர்0:14:453.38MB
016 அன்-நல்0:46:1210.58MB
018 அல்-கஹ்ஃப்0:26:516.15MB
019 மரியம்0:18:016.19MB
020 தா-ஹா0:26:466.13MB
021 அல்-அன்பியா0:25:335.85MB
022 அல்-ஹஜ்0:22:517.85MB
023 அல்-முமினூன்0:22:555.25MB
024 அன்-நூர்0:27:226.27MB
027 அன்-நம்0:28:176.48 எம்.பி.
030 அர்-ரூம்0:19:306.70MB
031 லுக்மான்0:11:552.73MB
032 அஸ்-சஜ்தா0:07:332.60 எம்.பி.
033 அல்-அஹ்ஸாப்0:28:4326.30 எம்.பி.
034 சபா0:19:214.44MB
035 ஃபாத்திர்0:18:1716.74MB
036 யா-பார்த்தேன்0:19:114.40MB
038 சோகம்0:14:2113.14MB
040 காஃபிர்0:25:0522.97 எம்.பி.
041 புஸ்ஸிலத்0:19:4418.08MB
042 ஆஷ்-ஷுரா0:17:4716.29 எம்.பி.
044 ஆத்-துகான்0:07:542.72MB
045 அல்-ஜாதியா0:09:519.02MB
046 அல்-அஹ்காஃப்0:13:5012.68MB
048 அல்-பாத்0:11:0910.21 எம்.பி.
049 அல்-ஹுஜ்ராத்0:08:091.87MB
050 காஃப்0:08:513.04MB
052 அட்-டூர்0:06:526.30 எம்.பி.
053 அன்-நஜ்ம்0:06:426.13MB
054 அல்-கமர்0:06:506.27MB
055 அர்-ரஹ்மான்0:10:312.41 எம்.பி.
056 அல்-வாகியா0:08:107.49 எம்.பி.
057 அல்-ஹதீத்0:13:3512.44MB
058 அல்-முஜாடிலா0:10:269.56MB
059 அல்-ஹஷ்ர்0:08:548.16MB
060 அல்-மும்தாஹினா0:06:476.22 எம்.பி.
061 அஸ்-சாஃப்0:04:254.06MB
062 அல்-ஜுமுவா0:03:323.24MB
063 அல்-முனாபிகூன்0:04:374.23MB
064 அட்-தாகாபூன்0:05:315.06MB
065 அட்-தலாக்0:06:305.96MB
066 அட்-தஹ்ரிம்0:06:225.83MB
067 அல்-முல்க்0:06:421.54MB
068 அல்-கலாம்0:06:4512.35MB
069 அல்-ஹக்கா0:07:5314.45MB
070 அல்-மரிஜ்0:05:411.96MB
071 நூ0:04:197.91MB
072 அல்-ஜின்0:04:569.03MB
073 அல்-முஸம்மில்0:04:498.82MB
074 அல்-முத்தத்தீர்0:05:4810.64 எம்.பி.
075 அல்-கியாமா0:03:591.37MB
076 அல்-இன்சன்0:05:061.76MB
077 அல் முர்சலத்0:04:207.94MB
079 அன்-நாசியாட்0:03:503.52MB
080 அபாசா0:03:122.94MB
081 அட்-தக்வீர்0:02:520.99MB
082 அல்-இன்பிடார்0:02:200.81MB
085 அல் புரோஜ்0:03:071.08MB
086 அட்-தாரிக்0:01:420.59MB
087 அல்-ஆலா0:01:500.63MB
088 அல்-காஷியா0:02:180.80MB
089 அல்-ஃபஜ்ர்0:03:301.21 எம்.பி.
092 அல்-லெயில்0:01:580.46MB
093 ஆத்-துஹா0:01:170.30MB
094 அல்-இன்ஷிரா0:00:420.17MB
095 அட்-டின்0:00:560.22MB
097 அல்-கத்ர்0:00:460.18MB
098 அல்-பேயினா0:02:350.89MB
099 அஸ்-ஸல்சலா0:01:020.36MB
100 அல்-ஆதியாத்0:01:070.39MB
101 அல்-கரியா0:01:020.36MB
102 அட்-தகாதூர்0:00:540.31MB
103 அல்-அஸ்ர்0:00:250.10MB
104 அல்-ஹுமாசா0:00:570.22MB
105 அல்-ஃபில்0:00:410.16MB
106 குரைஷ்0:00:350.14MB
107 அல்-ம un ன்0:00:490.19MB
108 அல்-க ut தர்0:00:220.09MB
109 அல்-காபிரூன்0:00:460.18MB
110 அன்-நாஸ்ர்0:00:310.13MB
111 அல் மசாத்0:00:360.14MB
112 அல்-இக்லாஸ்0:00:180.07MB
113 அல்-ஃபலக்00:00:320.84MB
114 அன்-நாஸ்00:00:380.89MB

பந்தர் பலீலா பற்றி

நாடு: சவூதி அரேபியா

பந்தர் பலீலா 1975 இல் சவுதி அரேபியாவின் மக்காவில் பிறந்தார். பண்டார் பின் அப்துல்ஸீஸ் பின் சிராஜ் பின் அப்துல் மாலிக் பலீலா, புனித குர்ஆனின் ஆத்மார்த்தமான மற்றும் மனதைக் கவரும் பாராயணங்களால் வகைப்படுத்தப்படும் எல்லா காலத்திலும் மிகச் சிறந்த மற்றும் புகழ்பெற்ற ஷேக்கர்களில் ஒருவராக உயரமாக நிற்கிறார்.

இஸ்லாமிய ஷரியாவைப் பற்றிய ஆழமான பார்வையை சேகரிக்க, ஷேக் பந்தர் அப்துல் அஜீஸ் உம் அல் குரா பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார், அங்கு அவர் 2002 ஆம் ஆண்டில் ஷரியா பல்கலைக்கழகத்தில் அல்-ஃபிக் மற்றும் இஸ்லாமிய படிப்புகளில் தேர்ச்சி பெற்றார், அங்கு இருந்து பி.எச். டி. 2008 ஆம் ஆண்டில் அதற்காக.

ஷேக் பந்தர் பலிலா “அல் ஹராம் அல் மக்கி அல் ஷெரீப்” நிறுவனத்தில் அல்-ஃபிக்கைக் கற்பித்ததோடு, “அல் தைஃப்” பல்கலைக்கழகத்தில் ஷரியாவில் ஆசிரியப் பேராசிரியராக சேவைகளை வழங்கியுள்ளார்.

அவர் மக்காவின் அல் அஜீசியாவில் உள்ள அல் அமிரா ந ou ஃப் மசூதியில் ஒரு இமாமாக பிரார்த்தனைகளை வழிநடத்துகிறார்.

தற்காலிக அடிப்படையில் ரமழானில் மஸ்ஜித் அல் ஹராமில் தாராவீவை வழிநடத்துவதற்கு நியமிக்கப்பட்ட பின்னர், அதற்கான நிரந்தர 2013 ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.

எச்.எச். கிங் சல்மானால் 2016 ஆம் ஆண்டில் அதிகாரப்பூர்வமாக ராயல் ஆணையை வெளியிட்ட பின்னர், ஷேக் பலீலா இஸ்திமா தொழுகையின் இமாம் மற்றும் கதீப் என முன்னிலை வகிக்கிறார்.

ta_LKTamil
096 அல்-அலக்