மகேர் அல் மியூக்லி

001 சூரத் அல்பாதிஹா0:00:370.22MB
002 சூரத் அல்பகரா1:48:0237.09MB
003 சூரத் ஆல்இம்ரான்1:00:1820.71 எம்.பி.
004 சூரத் அன்னிசா1:04:3622.18 எம்.பி.
005 சூரத் அல் மைதா0:51:2817.67 எம்.பி.
006 சூரத் அல்அனம்0:50:1417.25MB
007 சூரத் அல் அராஃப்0:58:4020.15 எம்.பி.
008 சூரத் அல்அன்பால்0:21:487.49 எம்.பி.
009 சூரத் அட்டாவ்பா0:43:1114.83MB
010 சூரத் யூனுஸ்0:30:3910.53MB
011 சூரத் ஹட்0:32:5811.32 எம்.பி.
012 சூரத் யூசுப்0:29:5810.29 எம்.பி.
013 சூரத் அர்ராட்0:14:084.86MB
014 சூரத் இப்ராஹிம்0:13:334.66MB
015 சூரத் அல்ஹிஜ்ர்0:10:543.75MB
016 சூரத் அன்னல்0:33:3711.54MB
017 சூரத் அலிஸ்ரா0:26:008.93MB
018 சூரத் அல்காஃப்0:23:127.97MB
019 சூரத் மரியம்0:17:436.09MB
020 சூரத் தாஹா0:23:488.18MB
021 சூரத் அல் அன்பியா0:20:176.97MB
022 சூரத் அல்ஹஜ்0:22:197.67MB
023 சூரத் அல்முமேனூன்0:18:236.32MB
024 சூரத் அன்னூர்0:25:298.75MB
025 சூரத் அல்ஃபுர்கான்0:15:495.43MB
026 சூரத் அஷ்ஷுவாரா0:24:258.39 எம்.பி.
027 சூரத் அன்னாம்0:20:116.93MB
028 சூரத் அல்காசாஸ்0:25:328.77MB
029 சூரத் அல்அங்கபூட்0:15:445.41MB
030 சூரத் அர்ரூம்0:13:584.80MB
031 சூரத் லுக்மான்0:08:443.00MB
032 சூரத் அஸ்ஜஜ்தா0:06:192.17MB
033 சூரத் அல்அஹாப்0:22:127.63MB
034 சூரத் சபா0:14:465.07MB
035 சூரத் பாத்திர்0:13:214.59MB
036 சூரத் யாசீன்0:11:363.99MB
037 சூரத் அஸ்ஸாஃபத்0:15:315.33MB
038 சூரத் சோகம்0:12:294.29 எம்.பி.
039 சூரத் அஸ்ஸுமார்0:18:436.43MB
040 சூரத் காஃபிர்0:20:126.94MB
041 சூரத் புஸ்ஸிலத்0:14:204.92MB
042 சூரத் அஷ்ஷுரா0:14:274.97MB
043 சூரத் அஸ்ஸுக்ருஃப்0:15:515.45MB
044 சூரத் ஆடுகான்0:06:362.27 எம்.பி.
045 சூரத் அல்ஜாதியா0:09:103.15MB
046 சூரத் அல்அகாஃப்0:11:023.79MB
047 சூரத் முஹம்மது0:09:493.37MB
048 சூரத் அல்ஃபாத்0:09:203.21 எம்.பி.
049 சூரத் அல்ஹுஜ்ராத்0:06:102.12MB
050 சூரத் காஃப்0:06:212.18 எம்.பி.
051 சூரத் ஆதாரியத்0:06:232.20MB
052 சூரத் அட்டூர்0:05:401.95MB
053 சூரத் அன்னஜ்0:05:592.06MB
054 சூரத் அல்கமர்0:06:032.08MB
055 சூரத் அர்ரஹ்மான்0:07:192.52MB
056 சூரத் அல்வாகியா0:08:032.77MB
057 சூரத் அல்ஹாடிட்0:09:583.43MB
058 சூரத் அல்முஜாடிலா0:08:232.88MB
059 சூரத் அல்ஹஷ்ர்0:08:513.04MB
060 சூரத் அல்மும்தாஹினா0:06:252.21 எம்.பி.
061 சூரத் அஸ்ஸாஃப்0:04:101.43MB
062 சூரத் அல்ஜுமுவா0:03:001.03MB
063 சூரத் அல்முனாஃபிகூன்0:03:301.21 எம்.பி.
064 சூரத் அட்டகாபூன்0:04:531.68MB
065 சூரத் அட்டலாக்0:04:591.71MB
066 சூரத் அட்டாஹ்ரிம்0:04:351.58MB
067 சூரத் அல்முல்க்0:05:251.86MB
068 சூரத் அல்கலாம்0:05:291.89MB
069 சூரத் அல்ஹாகா0:05:031.74MB
070 சூரத் அல்மாரிஜ்0:04:101.43MB
071 சூரத் நூஹ்0:03:561.35MB
072 சூரத் அல்ஜின்0:04:411.61MB
073 சூரத் அல்முசாம்மில்0:03:341.23MB
074 சூரத் அல்முதத்தீர்0:04:251.52MB
075 சூரத் அல்கியாமா0:02:551.01MB
076 சூரத் அலின்சன்0:04:571.70MB
077 சூரத் அல்முர்சலத்0:03:341.23MB
078 சூரத் அன்னாபா0:03:341.23MB
079 சூரத் அன்னசியாட்0:03:141.11MB
080 சூரத் அபாசா0:02:490.97MB
081 சூரத் அட்டக்வீர்0:01:530.65MB
082 சூரத் அல் இன்ஃபிதார்0:01:280.51MB
083 சூரத் அல்முட்டாஃபிஃபின்0:03:101.09MB
084 சூரத் அல் இன்ஷிகாக்0:01:540.66MB
085 சூரத் அல்புரூஜ்0:01:560.67MB
086 சூரத் அட்டாரிக்0:01:070.39MB
087 சூரத் அல்அலா0:01:190.46MB
088 சூரத் அல் காஷியா0:01:380.56MB
089 சூரத் அல்பஜ்ர்0:02:340.89MB
090 சூரத் அல்பாலாத்0:01:320.53MB
091 சூரத் அஷ்ஷாம்ஸ்0:01:020.36MB
092 சூரத் அலெயில்0:01:230.48MB
093 சூரத் ஆத்ஹுஹா0:00:480.28MB
094 சூரத் அல் இன்ஷிரா0:00:300.18MB
095 சூரத் அட்டின்0:00:400.23MB
096 சூரத் அல்அலக்0:01:140.43MB
097 சூரத் அல்காட்ர்0:00:320.19MB
098 சூரத் அல்பாயினா0:01:360.55MB
099 சூரத் அஸ்ஸல்சலா0:00:450.26MB
100 சூரத் அல்அதியாத்0:00:470.27MB
101 சூரத் அல்காரியா0:00:440.26MB
102 சூரத் அட்டகதூர்0:00:340.20MB
103 சூரத் அல்அஸ்ர்0:00:200.12MB
104 சூரத் அல் ஹுமாஸா0:00:420.24MB
105 சூரத் அல்ஃபில்0:00:300.18MB
106 சூரத் குரைஷ்0:00:250.15MB
107 சூரத் அல்மவுன்0:00:320.19MB
108 சூரத் அல்காதர்0:00:180.11MB
109 சூரத் அல்காஃபிரூன்0:00:330.19MB
110 சூரத் அன்னஸ்ர்0:00:240.14MB
111 சூரத் அல்மசாத்0:00:310.18MB
112 சூரத் அலிக்லாஸ்0:00:160.10MB
113 சூரத் அல்பாலக்0:00:240.14MB
114 சூரத் அன்னாஸ்0:00:290.17MB

மகேர் அல் மியூக்லி பற்றி

நாடு: சவூதி அரேபியா

மஹர் அல் மியூக்லி நபி நகரத்தைச் சேர்ந்தவர்.

ஷேக் மகேர் இப்னு ஹம்த் இப்னு மியூக்ல் அல் மியூக்லி அல் பலூய் 1969 ஆம் ஆண்டில் இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டார், மேலும் இது குர்ஆன் பாராயணம் மற்றும் பிரசங்க உலகில் வரவேற்கத்தக்க ஒன்றாகும்.

கணித ஆய்வில் ஒரு சூத்திரதாரி என்பதால், ஷேக் மகேர் மக்கா மற்றும் மதீனாவில் உள்ள ஏராளமான மசாஜித்களில் முன்னணி பிரார்த்தனைகளை மேற்கொண்டார், பின்னர் சவுதி அரேபியாவின் மக்காவில் இளவரசர் அப்துல் மஜித்தின் அதிகாரப்பூர்வ ஆலோசகராக நியமிக்கப்படுவதற்கு இது வழிவகுத்தது.

அவரது வாழ்க்கை ஒரு சிறிய மாற்றுப்பாதையை எடுத்தது, அவர் மக்காவில் உள்ள கிங் அப்துல்லா சவுத் பல்கலைக்கழகத்தில் கற்பிப்பதில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார். அதேசமயம், ஷேக் மகேர் 2012 ஆம் ஆண்டில் உம் அல் குரா பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டம் முடித்தார்.

ஆரம்பத்தில் 2006 மற்றும் 2007 ஆம் ஆண்டுகளில் மஸ்ஜித் அல் நபாவியில் ஒரு இமாமாக பணியாற்றுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்ட அவர், இறுதியாக 2007 ஆம் ஆண்டில் மக்காவில் உள்ள மசூதி மசூதி, மஸ்ஜித் அல் ஹராமில் மசூதி மசூதியில் நிரந்தர இமாமத்தை ஒப்படைத்தார். 2008 ஆம் ஆண்டில் தாராவீஹ் தொழுகையை வழிநடத்தும் இறுதி சலுகையும் மரியாதையும் பெற்ற அவரது பிஜெவெல்ட் தொப்பியில் மற்றொரு இறகு இருக்க வேண்டும். 2008 ஆம் ஆண்டில் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் அல் சுதாய்ஸ் என்ற மற்றொரு ஆளுமையுடன்.

அவர் துறையில் பல பெரியவர்களுடன், முக்கியமாக ஷேக் அப்துல்லா அவத் அல் ஜுஹானி மற்றும் ஷேக் காலித் அல் காம்டி ஆகியோருடன் ஒரு இமாமாக பிரார்த்தனைகளை வழிநடத்த முடிந்தது. சல்மான் மன்னரின் உத்தரவின் பேரில் ஷேக் மகேர் இப்போது ரமலான் 2016 இல் மஸ்ஜித் அல் ஹராமின் கட்டீப்பாக பணியாற்றி வருகிறார்.

ta_LKTamil
001 சூரத் அல்பாதிஹா