சவுத் அல்-சுரைம்

001 அல்பதிஹா0:00:380.59MB
002 அல்பகரா1:27:0279.69MB
003 ஆல்இம்ரான்0:47:1043.20MB
004 அன்னிசா0:52:1747.88MB
005 அல்மைதா0:39:4036.32 எம்.பி.
006 அல்அனம்0:43:0839.50MB
007 அல்அராஃப்0:48:1444.17 எம்.பி.
008 அல்அன்பால்0:18:0816.61MB
009 அட்டாவ்பா0:35:5132.83MB
010 யூனுஸ்0:24:2622.38 எம்.பி.
011 ஹட்0:26:4624.51MB
012 யூசுப்0:25:1623.15MB
013 அர்ராட்0:12:3811.58MB
014 இப்ராஹிம்0:12:4811.73MB
015 அல்ஹிஜ்ர்0:09:318.72MB
016 அன்னல்0:25:3523.43MB
017 அலிஸ்ரா0:21:2619.63MB
018 அல்காஃப்0:21:2619.63MB
019 மரியம்0:12:5111.77MB
020 தாஹா0:17:0315.62MB
021 அல்அன்பியா0:16:3115.13MB
022 அல்ஹஜ்0:16:3515.19 எம்.பி.
023 அல்முமேனூன்0:14:5613.69MB
024 அன்னூர்0:18:3116.96 எம்.பி.
025 அல்ஃபுர்கான்0:12:4811.73MB
026 அஷ்ஷுவாரா0:18:5717.35MB
027 அன்னாம்0:16:0514.73MB
028 அல்காசாஸ்0:19:5218.19 எம்.பி.
029 அல்அங்கபூட்0:13:4412.59MB
030 அர்ரூம்0:11:0010.08MB
031 லுக்மான்0:07:096.55MB
032 அஸ்ஸஜ்தா0:04:584.56MB
033 அல்அஹ்சாப்0:18:1516.71 எம்.பி.
034 சபா0:11:4810.82MB
035 ஃபாத்திர்0:10:449.84MB
036 யாசீன்0:10:179.43MB
037 அஸ்ஸாஃபாட்0:12:4611.70 எம்.பி.
038 சோகம்0:10:369.72MB
039 அஸ்ஸுமார்0:16:1914.95 எம்.பி.
040 காஃபிர்0:16:3515.19 எம்.பி.
041 புஸ்ஸிலத்0:11:4810.81 எம்.பி.
042 அஷ்ஷுரா0:11:2610.47 எம்.பி.
043 அஸ்ஸுக்ருஃப்0:12:2911.44 எம்.பி.
044 AdDukhan0:05:465.29 எம்.பி.
045 அல்ஜாதியா0:06:526.29 எம்.பி.
046 அல்அகாஃப்0:08:367.88MB
047 முஹம்மது0:07:356.96MB
048 அல்பாத்0:08:417.96MB
049 அல்ஹுஜ்ராத்0:05:285.02MB
050 காஃப்0:05:194.88MB
051 ஆத்தரியத்0:05:034.64MB
052 அட்டூர்0:04:203.98MB
053 அன்னாஜ்0:04:494.42 எம்.பி.
054 அல்காமர்0:04:554.50MB
055 அர்ரஹ்மான்0:06:155.73MB
056 அல்வாக்கியா0:06:366.06MB
057 அல்ஹாடிட்0:08:027.36 எம்.பி.
058 அல்முஜாடிலா0:07:026.45MB
059 அல்ஹாஷ்ர்0:05:595.49MB
060 அல்மும்தாஹினா0:04:414.30 எம்.பி.
061 அஸ்ஸாஃப்0:02:562.70MB
062 அல்ஜுமுவா0:02:282.27 எம்.பி.
063 அல்முனாஃபிகூன்0:02:502.60 எம்.பி.
064 அட்டகாபூன்0:03:253.14MB
065 அட்டலாக்0:04:053.74MB
066 அட்டாஹ்ரிம்0:03:463.45MB
067 அல்முல்க்0:04:334.18MB
068 அல்கலாம்0:04:304.13MB
069 அல்ஹாகா0:04:274.09MB
070 அல்மாரிஜ்0:03:203.07MB
071 நூ0:03:132.96MB
072 அல்ஜின்0:03:483.49 எம்.பி.
073 அல்முசம்மில்0:02:512.62MB
074 அல்முதத்தீர்0:03:423.40MB
075 அல்கியாமா0:02:192.12MB
076 அலின்சன்0:03:403.37MB
077 அல்முர்சலத்0:02:572.71MB
078 அன்னாபா0:02:572.71MB
079 அன்னசியாட்0:02:422.48 எம்.பி.
080 அபாசா0:02:122.02MB
081 அட்டக்வீர்0:01:451.61MB
082 AlInfitar0:01:101.07MB
083 அல்முட்டாஃபிஃபின்0:02:312.32 எம்.பி.
084 அல்இன்ஷிகாக்0:01:321.41MB
085 அல்புரூஜ்0:01:301.39MB
086 அட்டாரிக்0:00:550.85MB
087 அல்அலா0:01:020.96MB
088 அல்காஷியா0:01:151.15MB
089 அல்ஃபாஜ்ர்0:02:031.89MB
090 அல்பாலாட்0:01:040.98MB
091 அஷ்ஷாம்ஸ்0:00:500.77MB
092 அல்லெயில்0:01:000.93MB
093 AdDhuha0:00:370.57MB
094 அல்இன்ஷிரா0:00:220.35MB
095 அட்டின்0:00:320.50MB
096 அல்அலக்0:00:560.87MB
097 அல்காட்ர்0:00:230.36MB
098 அல்பாயினா0:01:121.11MB
099 அஸ்ஸல்சலா0:00:350.55MB
100 அல்அதியாத்0:00:410.63MB
101 அல்காரியா0:00:350.54MB
102 அட்டகதூர்0:00:290.45MB
103 அல்அஸ்ர்0:00:160.25MB
104 அல்ஹுமாசா0:00:320.50MB
105 அல்ஃபில்0:00:240.37MB
106 குரைஷ்0:00:190.30MB
107 அல்மவுன்0:00:260.41MB
108 அல்காதர்0:00:120.19MB
109 அல்காஃபிரூன்0:00:230.37MB
110 அன்னாஸ்ர்0:00:190.30MB
111 அல்மசாத்0:00:220.34MB
112 அலிக்லாஸ்0:00:120.20MB
113 அல்பாலக்0:00:190.29MB
114 அன்னாஸ்0:00:240.37MB

சவுத் அல்-சுரைம் பற்றி

நாடு: சவூதி அரேபியா

ஜனவரி 1966 இல் ரியாத்தில் பிறந்த சவுத் அல்-ஷுரைம், இஸ்லாமிய அறிவியல் மற்றும் குர்ஆன் பாராயணம் தொடர்பான சிறந்த கல்வியைக் கொடுத்ததாகக் கருதும் பெயர் சவுத் அல்-ஷுரைம். மக்காவில் உள்ள உம் அல் குரா பல்கலைக்கழகத்தில் க orary ரவ டாக்டர் பட்டம் பெற்றவர்.

ஷேக் அப்துல்அஜிஸ் பின் பாஸ், அப்துல்லா அல் ஜபிரீன், அப்தல்லா பென் ஒகெய்ல், அப்தெர்ரஹ்மானே எல் பெராக், மற்றும் அப்தேலாஜிஸ் எர்ராஜி போன்ற திறமையான மற்றும் புகழ்பெற்ற ஷேக்கின் கீழ் புகழ்பெற்ற ஏ.எல்-இமாம் முகமது இப்னு சவுத் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றவர், ஆச்சரியம் மற்றும் ஆச்சரியம் இல்லை சவூதி அரேபியாவின் மன்னரால் அவர் மஸ்ஜித் அல் ஹராமின் இமாம் மற்றும் பூசாரி (காதிப்) என்று நியமிக்கப்பட்டார், அதே துறையின் மற்ற முக்கியஸ்தர்களான ஷேக் சுதாய்ஸ் மற்றும் ஷேக் மகேர் அல் முயைக்லி ஆகியோருடன் அவர் சிரமமின்றி செய்கிறார்.

ta_LKTamil
001 அல்பதிஹா