கோப்பின் அளவு: 0.14 எம்பி

காலித் அல் ஜலீல் பற்றி

நாடு: ஏதுமில்லை

காலித் அல் ஜலீல் - குர்ஆன் ஆடியோ

ta_INTamil