» Earn on-going rewards and help us do more! «

Ayoob Essack

Ses Bölümleri: 120

001 - Cüz 01 - Q100:07:40 · 5.27MB
002 - Cüz 01 - Q200:06:25 · 4.41MB
003 - Cüz 01 - Q300:06:42 · 4.61MB
004 - Cüz 01 - 4. Çeyrek00:05:58 · 4.10MB
005 - Cüz 02 - Q100:07:35 · 5.21MB
006 - Cüz 02 - Q200:08:03 · 5.53MB
007 - Cüz 02 - Q300:06:24 · 4.40MB
008 - Cüz 02 - Q400:06:27 · 4.43MB
009 - Cüz 03 - Q100:07:00 · 4.81MB
010 - Cüz 03 - Q200:08:58 · 6.16MB
011 - Cüz 03 - Q300:06:24 · 4.40MB
012 - Cüz 03 - Q400:06:44 · 4.63MB
013 - Cüz 04 - Q100:07:07 · 4.89MB
014 - Cüz 04 - Q200:08:35 · 5.90MB
015 - Cüz 04 - Q300:06:38 · 4.56MB
016 - Cüz 04 - Q400:06:48 · 4.67MB
017 - Cüz 05 - Q100:06:38 · 4.56MB
018 - Cüz 05 - Q200:08:14 · 5.66MB
019 - Cüz 05 - Q300:07:43 · 5.30MB
020 - Cüz 05 - 4. Çeyrek00:07:08 · 4.90MB
021 - Cüz 06 - Q100:08:26 · 5.80MB
022 - Cüz 06 - Q200:08:15 · 5.67MB
023 - Cüz 06 - Q300:06:13 · 4.27MB
024 - Cüz 06 - 4. Çeyrek00:05:58 · 4.10MB
025 - Cüz 07 - Q100:07:43 · 5.30MB
026 - Cüz 07 - Q200:08:13 · 5.64MB
027 - Cüz 07 - Q300:07:48 · 5.36MB
028 - Cüz 07 - Q400:06:00 · 4.13MB
029 - Cüz 08 - Q100:06:33 · 4.50MB
030 - Cüz 08 - Q200:06:49 · 4.68MB
031 - Cüz 08 - Q300:08:26 · 5.80MB
032 - Cüz 08 - 4. Çeyrek00:07:24 · 5.09MB
033 - Cüz 09 - Q100:07:56 · 5.45MB
034 - Cüz 09 - Q200:08:09 · 5.60MB
035 - Cüz 09 - Q300:06:11 · 4.25MB
036 - Cüz 09 - Q400:07:02 · 4.84MB
037 - Cüz 10 - Q100:07:35 · 5.21MB
038 - Cüz 10 - Q200:08:58 · 6.16MB
039 - Cüz 10 - Q300:06:07 · 4.20MB
040 - Cüz 10 - Q400:06:26 · 4.42MB
041 - Cüz 11 - Q100:08:28 · 5.82MB
042 - Cüz 11 - Q200:07:12 · 4.95MB
043 - Cüz 11 - Q300:06:45 · 4.64MB
044 - Cüz 11 - Q400:07:57 · 5.46MB
045 - Cüz 12 - Q100:09:18 · 6.39MB
046 - Cüz 12 - Q200:05:49 · 4.00MB
047 - Cüz 12 - Q300:09:53 · 6.79MB
048 - Cüz 12 - 4. Çeyrek00:07:12 · 4.95MB
049 - Cüz 13 - Q100:09:34 · 6.57MB
050 - Cüz 13 - Q200:06:25 · 4.41MB
051 - Cüz 13 - Q300:08:21 · 5.74MB
052 - Cüz 13 - 4. Çeyrek00:06:51 · 4.71MB
053 - Cüz 14 - Q100:07:39 · 5.26MB
054 - Cüz 14 - Q200:07:23 · 5.07MB
055 - Cüz 14 - Q300:07:16 · 5.00MB
056 - Cüz 14 - 4. Çeyrek00:06:35 · 4.52MB
057 - Cüz 15 - Q100:08:35 · 5.90MB
058 - Cüz 15 - Q200:08:20 · 5.73MB
059 - Cüz 15 - Q300:08:15 · 5.67MB
060 - Cüz 15 - Q400:07:22 · 5.06MB
061 - Cüz 16 - Q100:09:50 · 6.76MB
062 - Cüz 16 - Q200:06:34 · 4.52MB
063 - Cüz 16 - Q300:07:10 · 4.93MB
064 - Cüz 16 - 4. Çeyrek00:07:57 · 5.46MB
065 - Cüz 17 - Q100:06:49 · 4.68MB
066 - Cüz 17 - Q200:07:35 · 5.21MB
067 - Cüz 17 - Q300:07:34 · 5.20MB
068 - Cüz 17 - 4. Çeyrek00:07:13 · 4.96MB
069 - Cüz 18 - Q100:08:41 · 5.97MB
070 - Cüz 18 - Q200:08:29 · 5.83MB
071 - Cüz 18 - Q300:07:49 · 5.37MB
072 - Cüz 18 - Q400:07:26 · 5.11MB
073 - Cüz 19 - Q100:07:36 · 5.22MB
074 - Cüz 19 - Q200:08:41 · 5.97MB
075 - Cüz 19 - Q300:08:49 · 6.06MB
076 - Cüz 19 - 4. Çeyrek00:06:33 · 4.50MB
077 - Cüz 20 - Q100:07:07 · 4.89MB
078 - Cüz 20 - Q200:09:14 · 6.34MB
079 - Cüz 20 - Q300:05:19 · 3.66MB
080 - Cüz 20 - 4. Çeyrek00:07:16 · 5.00MB
081 - Cüz 21 - Q100:07:55 · 5.44MB
082 - Cüz 21 - Q200:08:34 · 5.89MB
083 - Cüz 21 - Q300:07:49 · 5.37MB
084 - Cüz 21 - 4. Çeyrek00:06:43 · 4.62MB
085 - Cüz 22 - Q100:09:21 · 6.43MB
086 - Cüz 22 - Q200:06:34 · 4.52MB
087 - Cüz 22 - Q300:08:21 · 5.74MB
088 - Cüz 22 - 4. Çeyrek00:08:19 · 5.71MB
089 - Cüz 23 - Q100:11:19 · 7.77MB
090 - Cüz 23 - Q200:06:24 · 4.40MB
091 - Cüz 23 - Q300:07:38 · 5.25MB
092 - Cüz 23 - 4. Çeyrek00:08:25 · 5.79MB
093 - 24 Cüz - Q100:07:46 · 5.34MB
094 - Cüz 24 - Q200:09:20 · 6.41MB
095 - 24 Cüz - Q300:06:53 · 4.73MB
096 - 24 Cüz - 4. Çeyrek00:07:41 · 5.28MB
097 - Cüz 25 - Q100:07:27 · 5,12MB
098 - Cüz 25 - Q200:07:02 · 4.84MB
099 - Cüz 25 - Q300:09:46 · 6.71MB
100 - Cüz 25 - 4. Çeyrek00:07:45 · 5.32MB
101 - Cüz 26 - Q100:07:31 · 5.16MB
102 - Cüz 26 - Q200:10:10 · 6.98MB
103 - Cüz 26 - Q300:05:40 · 3.89MB
104 - Cüz 26 - 4. Çeyrek00:09:24 · 6.46MB
105 - Cüz 27 - Q100:09:02 · 6.21MB
106 - Cüz 27 - Q200:07:28 · 5.13MB
107 - Cüz 27 - Q300:08:28 · 5.82MB
108 - Cüz 27 - 4. Çeyrek00:08:39 · 5,95MB
109 - Cüz 28 - Q100:08:32 · 5.86MB
110 - Cüz 28 - Q200:07:11 · 4.94MB
111 - Cüz 28 - Q300:08:54 · 6.12MB
112 - Cüz 28 - 4. Çeyrek00:08:22 · 5.75MB
113 - Cüz 29 - Q100:08:06 · 5.57MB
114 - Cüz 29 - Q200:09:49 · 6.75MB
115 - Cüz 29 - Q300:09:39 · 6.63MB
116 - Cüz 29 - 4. Çeyrek00:09:02 · 6.21MB
117 - Cüz 30 - Q100:10:08 · 6.96MB
118 - Cüz 30 - Q200:09:08 · 6.28MB
119 - Cüz 30 - Q300:08:32 · 5.86MB
120 - Cüz 30 - 4. Çeyrek00:08:07 · 5.58MB

Ayoob Essack Hakkında

bu sayfayı paylaşSayfayı paylaş

Ülke: Güney Afrika

Ayoob Essack, tam adı Ayyūb ibn Ibrāhīm ibn Sulaymān Ishāq'tır. 1381 AH/1961 CE'de Pietermaritzburg, Güney Afrika'da doğdu.

Kari Eyyûb'un diğer İslami ilimlerin yanı sıra Kur'an zikri, fıkıh, aakīdah'taki ilk çalışmaları Şeyh Muhammed Yûsuf Molla'nın himayesinde tamamlanmıştır. On dört yaşında Kur'an'ı ezberlemesi de onun elindeydi. Bu süre zarfında yüksek öğrenimini tamamladı. Daha sonra Şeyh İsmail Katrada ile Kur'an'ı gözden geçirmek için bir yıl geçirdi.

1978'de Hindistan'ın Gujarat kentinde bulunan Dar al-Ulūm Falah al-Dārayn'a kaydoldu. Burada Arap dili, fıkıh, tefsir, hadis, felsefe vb. Kari Anîs Ahmed Han'ın uzman vesayeti altında bu medresede tecvid ve kırâat okudu. Okuduğu kitaplar Urduca ve Arapça eserlerden oluşmaktadır. Bunlar arasında Miftāh al-Qur'ān, Fawa'ide Mekkiyyah, Khulāsah al-Bayān, Mukaddime al-Jazariyyah, al-Fawa'id al-Tajwīdiyyah yer alır.

Bu tecvid kitaplarından bazılarını Şeyh Muhammed Abbâs Dharamfuri tarafından da okuyup inceledi. Hem Kari Anîs Ahmed'e hem de Şeyh Abbas'a, Kur'an'ı Hafs'ın rivâyetinde Şâtibiye vasıtasıyla okumuştur. Daha sonra Şâtıbiyye, Dürre ve Tayyibe çalışmalarını ve bu eserlerde yer alan tüm kıraatleri Kari Enîs Ahmed Han'a birleştiren Kur'an'ı okudu. Ayrıca Kari Anîs Ahmed'in tecvîd ve kırâ'ât'taki bütün eserlerini de okudu.

öğretmenler:

 • Qāri Anīs Ahmed Khan - ona Şātibiyyah aracılığıyla yedi kıraat ve Dürrah ve Tayyibe aracılığıyla on kıraat okudu. Ayrıca ona Mekki Nasr Cüreysi'den Nihāyah al-Qoul al-Mufid, Safāqusī'den Ghayth al-Naf˘, Ahmad al-Benna''dan Ithâf Fudala' al-Behr, İmam Şātibī'nin Aqīlah'ı, el- İbnü'l-Cezerî'nin Nasr'ı, Mütevelli'nin el-Vücûh el-Musfarrah'ı ve diğerleri.
  Kari Anîs'in bu eserleri öğretirken benimsediği yöntem, bir talebenin ona kitaptan bir kısım okuması, ardından Kari Anîs'in okuduğu kısımla ilgili olarak Kur'ân'ın mutabık kaldığı, Kur'ân'ın mutabık kaldığı hususlara ilişkin bütün hususları izah etmesiydi. katılmaması, ayetlerin grameri, çeşitli müfessirlerin görüşleri vb. Öğrencinin tartışılan tüm tartışmaları kolayca kavrayabilmesi için ifade tarzı açıktı. Kari Eyyûb, sekiz yılını Kari Enîs'in vasıflı eğitimi altında geçirdi, ona Kur'an'ı okudu, önce Şâtibiye aracılığıyla yedi kıraatı, sonra on kıraatı Durrah aracılığıyla ve daha sonra da on kıraatı Kur'an yoluyla birleştirdi. Tayyibah. Daha sonra bu kıraatlerde, yazdığı eserlerde ve kendisine okunan bütün kitaplarda icazet aldı, tıpkı Kari Anîs'in onlardan önceki hocalarından icazet alması gibi.
 • Şeyh Muhammed Abbās Dharamfūri – Miftāh al-Qur'ān, Fwā'ide Makkiyyah, Khulāsah al-Bayān ve Mukaddime al-Jazariyyah'ı okuyun. Hafs'ın Şâtibiye'den rivayetinde de ona Kur'an okumuştur.
 • Şeyh Muhammed Yûsuf Molla - Kur'an'ın nasıl okunacağını ve onun ezberini tamamlamasını öğrendi. Ayrıca fıkıh, İslam tarihi ve benzeri ilk öğretilerini de ondan öğrendi.
 • Şeyh İsmail Katrada - Kur'an'ı onunla birlikte revize etti.
 • Şeyh Ahmed Bemat - hadis okudu ve ona Buhari'nin Sahih'ini okudu.
 • Şeyh Abrār Ahmed - hadis okudu ve ona Müslim'in Sahih'ini okudu. Tefsîrü'l-Celaleyn'in ilk yarısını da ona okudu.
 • Şeyh Şebîr Ali el-Afganî - hadis okudu ve Tirmizî'nin Cem'i ile İbn Mâce'nin bir kısmını ve ondan fıkıh okudu.
 • Şeyh Dhū al-Fiqār Ahmad - Ebu Davud'dan hadis, fıkıh, Sünen ve Tefsir al-Calālayn'ın ikinci yarısını okudu.
 • Şeyh Muhammed Eyyub Surti - onun tarafından Arapça, fıkıh ve hadis okudu. Ayrıca Tirmizî'nin Şam'îl'ini ve Mişkâtü'l-Mesâbîh'in bölümlerini de ona okudu.
 • Şeyh Abdullah Patel – ondan hadis ve fıkıh okudu. Ayrıca ona Mishkāt al-Masābīh'in bölümlerini de okudu.
 • Şeyh Muhammed Yakub Desai - ondan Arapça gramer, sarf, hadis, fıkıh, usûl ve tefsir okudu. Her iki Muvatta'yı da ona okudu.
 • Şeyh Abdullah İsmail Patel – ondan Arapça öğrendi. Ayrıca ona Marhānī al-Āthār Şerhi'nin bölümlerini de okudu.
 • Kârî Eyyûb, okuduğu bu kitapların tamamında hocalarından icâz ve sened almıştır.

Mevcut görevleri şunları içerir:

 • 1408 H./1988 CE'den beri Güney Afrika'da Dār al-Ulūm Zakariyyah'da Tecvid ve Qirā'at fakültesi başkanı
 • Hindistan, Pakistan, İngiltere, Brezilya, Şili, Amerika, Kanada, Zimbabve, Malavi, Mauritius, Reunion, Birleşik Arap Emirlikleri ve daha birçokları da dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesine Kuran'ın hizmetinde yoğun bir şekilde seyahat eder.
 • Güney Afrika'nın Pietermaritzburg kentindeki Tartīl al-Qur'ān Medresesi Müdürü.

öğrenciler:
Qāri Ayyūb, yalnızca Güney Afrika'da değil, tüm dünyada yüzlerce öğrenciye ders vermiştir.

001 - Cüz 01 - Q1