Saalih Al Habdaan

Ses Bölümleri: 22

078 An-Naba00:03:41 · 1.78MB
079 Naziat00:03:14 · 1.58MB
080 Abasa00:02:43 · 0,72MB
081 At-Tekvir00:01:52 · 0.95MB
082 Al-Infitar00:01:43 · 0.88MB
083 MUTAFFİN00:03:54 · 1.88MB
084 Al-Inshiqaq00:02:00 · 1.01MB
085 Al-Burooj00:02:05 · 1.05MB
086 Tarık00:01:03 · 0,58MB
087 Al-Ala00:01:12 · 0.64MB
088 Al-Ghashiya00:01:34 · 0.81MB
089 Fecr00:02:56 · 1.44MB
090 Balad00:01:17 · 0.68MB
091 Şems00:00:58 · 0,54MB
092 Lail00:01:21 · 0.71MB
093 Ad-Dhuha00:00:41 · 0.41MB
094 Al-İnşirah00:00:25 · 0.29MB
095 Kalaylı00:00:41 · 0.41MB
096 Al-Alaq00:01:03 · 0,58MB
097 Kadir00:00:29 · 0.32MB
098-Beyyina00:01:23 · 0.73MB
099 Az-Zalzala00:00:38 · 0.39MB

Saalih Al Habdaan'ı dinleyin:

Android uygulaması Android uygulaması

Saalih Al Habdaan hakkında

bu sayfayı paylaşSayfayı paylaş
078 An-Naba