108 الکوثر

اقساط: 262

عار الہودھوی00:00:230.45MB
عبد اللہ کامل0:00:300.18MB
عبد العزیز آل احمد0:00:100.17MB
عبدل کاوی عبد الماجد00:00:210.41MB
عبدلہیم حیسین۔ وارش0:00:130.05MB
عبدلموجیب بینکرائین۔ وارش0:00:150.23MB
عبد العزیز ارا راذھن00:00:170.32MB
عبد العزیز ارا راذھن00:00:170.32MB
عبد العزیز عبد اللہ الحمری00:00:271.12MB
عبدالباری محمد0:00:260.18MB
عبدالباسط - انگریزی ترجمہ - پِکتھل - نعیم سلطان00:00:410.49MB
عبدالباسط - انگریزی ترجمہ - صحیح - ابراہیم واک00:00:561.38MB
عبدالباسط0:00:440.10MB
عبدالباسط - وارش00:00:220.81MB
عبدالباسط ۔مجاواد0:00:440.68MB
عبدالباسط - مراتال0:00:180.42MB
عبد الکبیر حیدری00:00:240.19MB
عبد المجید رحمن00:00:150.32MB
عبد المجید رحمن00:00:150.32MB
عبد المحسن ال اوبیکن0:00:130.16MB
عبد المحسن القاسم0:00:160.37MB
عبد الرحمن ال یوسف0:00:160.07MB
عبد الرحمن جمال الوسی0:00:240.28MB
عبد الودود حنیف0:00:120.28MB
عبد الکریم الحزمی0:00:170.53MB
عبد المنیم عبد المبدی0:00:190.29MB
عبدالباری ایتھ تھوبٹی0:00:150.12MB
عبد الہدی کانکیری0:00:210.25MB
عبد الکبیر الہدیi0:00:140.23MB
عبد اللہ المعروف0:00:190.13MB
عبد اللہ علی جابر0:00:180.29MB
عبد اللہ عواد الجوہانی0:00:130.20MB
عبد اللہ بسفر0:00:180.29MB
عبد اللہ بسفر - انگریزی ترجمہ [ابراہیم واک]0:00:380.43MB
عبداللہ خیاط0:00:130.21MB
عبد اللہ خلفی00:00:150.21MB
عبد اللہی ابا ثریا00:00:190.17MB
عبد المحسن الحارتی0:00:160.11MB
عبد الرشید صوفی - [ابی الحارث ایک الکاسائی]00:00:180.38MB
عبد الرشید صوفی - [اشت-دوری عن ابی عمرو]00:00:160.34MB
عبد الرشید صوفی - [شعبہ ایک عاصم]00:00:160.33MB
عبد الرشید صوفی - [سوسی]00:00:160.46MB
عبد الرشید صوفی - [خلف]0:00:260.29MB
عبد الرزاق بن ابتان الدلیمی0:00:210.32MB
عبد الرحمن آس سدیس00:00:171.23MB
ابو عبد اللہ منیر التوسی0:00:230.18MB
ابوبکر الشطری0:00:200.16MB
عادل کلبانی0:00:150.24MB
عادل رائیں0:00:200.31MB
احمد الحوشی0:00:130.20MB
احمد الونوفیس00:00:240.46MB
احمد کھدر الترابولسی0:00:230.36MB
احمد نائنا00:00:200.41MB
احمد سلیمان00:00:270.23MB
احمد طالب حمید00:00:250.19MB
احمد عیسیٰ ایل مساروی0:00:190.08MB
احمد اکل0:00:130.21MB
احمد العجمی0:00:120.24MB
احمد الحوتائف0:00:220.34MB
احمد المصباحی0:00:160.06MB
احمد عامر0:00:160.25MB
احمد محمد سلامہ0:00:220.09MB
احمد رگاب0:00:170.27MB
احمد صابر0:00:190.08MB
احمد سعود0:00:260.41MB
اکرم ال الاکمی0:00:200.32MB
الاشری عمران0:00:230.36MB
الفتح محمد زبیر0:00:170.13MB
الحسینی الازازی0:00:230.36MB
الحسینی الازازی - بچے00:00:431.09MB
علی عبد الرحمٰن الحتائف۔ [قالون]00:00:180.37MB
علی عبد الرحمٰن الحتائفے00:00:211.10MB
علی بیرک0:00:240.10MB
علی حجاج سوسی0:00:160.25MB
الزائن محمد احمد0:00:160.19MB
انس الیمین00:00:260.49MB
ایمن سویڈش0:00:320.37MB
عزیز علی0:00:180.28MB
بدر ال علی00:00:190.82MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بہاؤالدین توبل00:00:190.38MB
بندر بلیلا0:00:220.09MB
باسل عبد الرحمن راؤئی0:00:240.37MB
داؤد حمزہ0:00:190.30MB
عید حسن ابو اچرہ0:00:170.26MB
عماد المنصری0:00:230.26MB
فہد الکنداری0:00:220.34MB
فیصل الہلابی0:00:190.08MB
کرایہ آباد0:00:170.40MB
فاتح سیفراجک00:00:180.30MB
فواد الخمری0:00:110.05MB
حماد سنن0:00:210.29MB
حمام عبدالفتح توفیق0:00:170.07MB
ہانی عبد اللہ0:00:210.08MB
ہانی آر رفائی0:00:250.58MB
حسن علی موریاب0:00:180.07MB
حسن صالح0:00:140.11MB
حاتم فرید0:00:160.25MB
ہشم عبدلبری0:00:190.08MB
حسام صدیق کھوجہ00:00:220.20MB
ابراہیم الاخدار0:00:210.11MB
ابراہیم الوساری0:00:290.33MB
ابراہیم الجبرین0:00:110.17MB
ابراہیم الجورمی0:00:350.53MB
ابراہیم واک۔ صرف انگریزی00:00:240.37MB
ادریس ابکار0:00:170.27MB
الہان ٹوک0:00:150.12MB
عماد ظہیر حفیظ0:00:220.23MB
اسحاق جست00:00:210.32MB
جعفر محمود آدم00:00:230.45MB
جابر عبدالحمید0:00:200.31MB
جمان الوسائمی0:00:290.20MB
جمال شیکر عبد اللہ0:00:150.12MB
جاز Al السائیلh0:00:220.33MB
کریم منصوری0:01:030.97MB
خالد ابو شاڈی0:00:200.08MB
خالد القحطانی0:00:160.38MB
خالد عبد الکافی0:00:160.25MB
خالد الجلیل0:00:170.07MB
خالد المہنا0:00:230.14MB
خلیفہ ال تونائی جی0:00:190.13MB
لایون ال کوچی0:00:160.17MB
لافی الا اونی0:00:170.27MB
لی سینٹ کورن ٹریڈائٹ این فرانسی - فرانسیسی ترجمہ0:00:160.06MB
مہر المعقل0:00:180.11MB
مہر شاکاشیرو0:00:160.25MB
محمود الرفائی0:00:220.35MB
محمود التبیب0:00:170.27MB
محمود خلیل القاری00:00:220.43MB
محمود علی البنا0:00:170.18MB
محمود الشیمی0:00:270.42MB
محمود خلیل الحسری۔ [ڈوری]00:00:350.63MB
محمود خلیل الحسری0:00:310.18MB
محمود خلیل الحسری۔ ورس00:00:270.90MB
محمود سعد درویچ0:00:170.13MB
محمود سیدالطیب0:00:190.08MB
مجید الزیمیل0:00:120.19MB
ملک شیبہ الحمد0:00:140.10MB
میشری راشد الفاسسی0:00:250.38MB
مشیری راشد الفاسسی - انگریزی ترجمہ - [محسن خان] - صابر00:00:450.96MB
مشیری راشد الفاسسی - انگریزی ترجمہ - [صحیح] - ابراہیم واک00:00:431.08MB
معید الہارتھی0:00:200.32MB
محمد عبدل حکیم سعد آل عبداللہ0:00:190.13MB
محمد عبد العزیز0:00:160.24MB
محمد المحسنی0:00:160.25MB
محمد التیب ہمدان0:00:180.07MB
محمد الجبری الہیانی0:00:160.12MB
محمد چاہبون0:00:150.24MB
محمد البرک0:00:130.21MB
محمد ال کانٹاؤئی0:00:150.23MB
محمد حسن0:00:170.27MB
محمد آباد0:00:190.08MB
محمد عثمان خان0:00:200.32MB
محمد شعبان ابو قرarnن0:00:230.35MB
محمد شاہم علی سعید00:00:230.36MB
محمد تبلغی0:00:290.45MB
محمد المونشڈ0:00:190.30MB
محمد اسماعیل المقدم0:00:160.26MB
محمد موسسا ہمدان0:00:220.69MB
محمدرشاد الشریف0:00:190.30MB
محمد ایوب ابو مزین0:00:170.07MB
محمد بن صالح ابو زید0:00:180.07MB
محمد ہاشم عبد العزیز0:00:300.12MB
محمد مصطفیٰ الزیات0:00:170.27MB
محی الدین الکوردی0:00:170.07MB
موسا حسن مایان0:00:200.62MB
مفلیح صفیترا00:00:250.48MB
مفتاح السلطانی0:00:210.50MB
مفتی اسماعیل مینک00:00:160.84MB
محمد عبد الکریم0:00:160.25MB
محمد الا سبیل00:00:220.26MB
محمد العلیم الوکالی0:00:170.26MB
محمد الہدایڈان0:00:140.22MB
محمد المحسنی0:00:120.29MB
محمد انور شاہت0:00:210.09MB
محمد ایوب - انگریزی ترجمہ - محسن خان۔ میکال واٹرس00:00:411.04MB
محمد ایوب0:00:260.16MB
محمد غزالی00:00:190.72MB
محمد جبریل0:00:170.07MB
محمد خلیل القاری00:00:250.47MB
محمد صالح علیم شاہ0:00:150.24MB
محمد صدیق المنشاوی0:00:380.22MB
محمد صدیق المنشاوی۔ مجاہد00:00:380.96MB
محمد سلیمان پٹیل00:00:180.66MB
محمد طحہ الجنید0:00:270.11MB
محمد زارمی00:00:300.56MB
موسیٰ بلال0:00:140.23MB
مصطفیٰ للہوینی0:00:270.17MB
مصطفیٰ اسماعیل0:00:240.37MB
مصطفی رعد الازازوی0:00:180.28MB
مصطفٰی غربی0:00:180.10MB
نبیل آر رفائی0:00:160.29MB
ناصر بن علی الغامدی0:00:130.06MB
ناصر القطامی0:00:120.19MB
نعیمہ الحسن0:00:200.11MB
نورین محمد صدیق۔ الدوری بذریعہ ابو عمرو00:00:180.66MB
عمر ال دارویز00:00:190.66MB
عمر الکازبری0:00:210.08MB
رعد محمد الکوردی00:00:160.26MB
راچید بیلاچیا0:00:100.05MB
راچید بلالیہ0:00:150.06MB
رمضان چکور حسین0:00:150.23MB
سعد الغامدی0:00:180.11MB
صابر عبدالحکیم0:00:130.10MB
صداقت علی0:00:160.38MB
سہل یاسین0:00:150.24MB
الشالان نے کہا0:00:160.07MB
صلاح الہاشم0:00:230.36MB
صلاح البدائیر0:00:140.16MB
صلاح با عثمان00:00:200.25MB
صلاح بخاتیر0:00:180.14MB
صالح السہود0:00:170.27MB
صالح بن حمید00:00:130.60MB
سمیع ال دوساری0:00:180.29MB
سماہ طہ قندیل0:00:160.07MB
سمیر بیلاچیا0:00:170.14MB
سعود الشعرایم0:00:120.19MB
سید رمضان0:00:250.39MB
شہریار پرہیزگار0:00:190.04MB
شیرازاد طاہر0:00:150.24MB
سوڈائیس اور شوریم۔ انگریزی ترجمہ00:00:260.70MB
سوڈائیس اور شوریم۔ اردو ترجمہ00:00:340.61MB
سوڈیس اور شوریم۔ انگریزی ترجمہ00:00:330.34MB
طہ محمد عبدالرحمن الفہد0:00:200.31MB
طارق عبد الغنی داؤب0:00:170.12MB
توفیق آس سیاگ0:00:160.26MB
ترکi الرمائح0:00:200.31MB
اسامہ خیریت00:00:120.14MB
ودی حمادی ال یامانی00:00:180.37MB
ولید عاطف0:00:200.08MB
ولید ادریس المنیس0:00:140.06MB
ولید نعہی0:00:150.23MB
ولید الدلیمی0:00:300.46MB
یحییٰ حووا0:00:200.15MB
یاسین الجزائری0:00:190.21MB
یاسر ال ڈوساری0:00:130.20MB
یاسر المزروی0:00:140.10MB
یاسر الفائیلکوی0:00:200.32MB
یاسر قریشی0:00:210.32MB
یاسر سلامہ0:00:170.26MB
یاسر ساران اولدیب0:00:220.35MB
یوسف ایڈگوچ0:00:180.29MB
یوسف الشوئی0:00:170.27MB
یوسف بن نوح احمد0:00:180.15MB
ذکی دغستانی0:00:230.25MB

جائزہ: الکوثر

پیج شیئر کریں

108 الکوثر

یہ ایک مکی سور Surah ہے اور اس کا نام دریائے کوتھر کے نام پر رکھا گیا ہے ، جسے نبی کریم ﷺ نے جنت الفردوس میں ان کی ایک خاص نعمت کے طور پر تحفہ دیا تھا۔

نبی inf نے اپنے تمام بیٹوں کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا ، اور اس سے اس کے دشمنوں کو خوشی ہوئی جو اس بات پر خوش تھے کہ پیغمبر کی میراث جاری نہیں رہے گی۔ نبی اکرم comfort کو تسلی دینے کے ل Allaah ، اللہ تعالی نے اس کے بارے میں انکشاف کیا کہ آخرت میں ان کا کیا انتظار ہے ، اس طرح سب کو یاد دلاتا ہے کہ حقیقی نعمتیں وہی ہیں جو جنت میں لطف اندوز ہوں گی۔ نبی asked سے اس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کی ہدایت کرے اور اللہ تعالی کے ساتھ خلوص نیت سے قربانی کرے۔ نیز to سے دشمنی کے نتائج سے بھی کافروں کو متنبہ کیا گیا ہے۔

urUrdu
عار الہودھوی