Daftar Putar Surah

Playlist Unik Bacaan dari surah yang sama.

Surah - Al-Fatiha
Surat - Al-Baqarah
Surat - Aal-E-Imran
Surah - An-Nisa
Surat - Al-Ma-idah
Surah - Al-Anaam
Surat - Al-Araf
Surat - Al-Anfal
Surah - At-Tawba
Surah - Yunus
Surah - Hud
Surat - Yusuf
Surah - Ar-Rad
Surah - Ibrahim
Surat - Al-Hijr
Surah - An-Nahl
Surah - Al-Isra
Surah - Al-Kahf
Surah - Maryam
Surah - Ta-Ha
Surat - Al-Anbiya
Surat - Al-Hajj
Surat - Al-Muminoon
Surah - An-Noor
Surat - Al-Furqan
Surah - Ash-Shuara
Surah - An-Naml
Surat - Al-Qasas
Surat - Al-Ankaboot
Surat - Ar-Rum
Surah - Luqman
Surah - As-Sajda
Surat - Al-Ahzab
Surah - Saba
Surah - Fatir
Surah - Ya-Seen
Surah - As-Saaffat
Surah - Sedih
Surat - Az-Zumar
Surah - Ghafir
Surah - Fussilat
Surah - Asy-Shura
Surah - Az-Zukhruf
Surah - Ad-Dukhan
Surah - Al-Jathiya
Surat - Al-Ahqaf
Surah - Muhammad
Surah - Al-Fath
Surat - Al-Hujraat
Surah - Qaf
Surat - Adh-Dhariyat
Surah - At-Tur
Surah - An-Najm
Surat - Al-Qamar
Surat - Ar-Rahman
Surat - Al-Waqia
Surat - Al-Hadid
Surat - Al-Mujadila
Surat - Al-Hashr
Surat - Al-Mumtahina
Surah - As-Saff
Surat - Al-Jumua
Surat - Al-Munafiqoon
Surah - At-Taghabun
Surah - At-Talaq
Surah - At-Tahrim
Surat - Al-Mulk
Surat - Al-Qalam
Surat - Al-Haaqqa
Surat - Al-Maarij
Surah - Nooh
Surah - Al-Jinn
Surat - Al-Muzzammil
Surat - Al-Muddaththir
Surat - Al-Qiyama
Surat - Al-Insan
Surat - Al-Mursalat
Surah - An-Naba
Surah - An-Naziat
Surat - Abasa
Surah - At-Takwir
Surat - Al-Infitar
Surat - Al-Mutaffifin
Surat - Al-Inshiqaq
Surah - Al-Burooj
Surah - At-Tariq
Surat - Al-Ala
Surat - Al-Ghashiya
Surat - Al-Fajr
Surat - Al-Balad
Surah - Ash-Shams
Surat - Al-Lail
Surah - Ad-Dhuha
Surah - Al-Inshirah
Surah - At-Tin
Surat - Al-Alaq
Surat - Al-Qadr
Surat - Al-Bayyina
Surat - Az-Zalzala
Surat - Al-Adiyat
Surat - Al-Qaria
Surah - At-Takathur
Surat - Al-Asr
Surat - Al-Humaza
Surat - Al-Fil
Surah - Quraish
Surat - Al-Maun
Surah - Al-Kauther
Surat - Al-Kafiroon
Surah - An-Nasr
Surat - Al-Masadd
Surat - Al-Ikhlas
Surat - Al-Falaq
Surah - An-Nas
id_IDIndonesian